Уроки з Word.1.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 19:15, 6 червня 2010, створена Vovna aa (обговореннявнесок) (Створена сторінка: Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП. Мета: Ознайомити учнів з системами опра…)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

Мета: Ознайомити учнів з системами опрацювання текстів, їх класифікацією та основними функціями. Навчити завантажувати ТР,

ознайомити з інтерфейсом ТР, інформаційним рядком,режимами екрана та використанням вікон. Навчити отримувати довідку по ТР,

здійснювати переміщення в тексті та завантажувати текст з зовнішніх носіїв до ОЗП.

План уроку.

1. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції.

2. Завантаження ТР. Інтерфейс ТР. Інформаційний рядок. Режим екрана, використання вікон.

3.Одержання довідок.

4.Переміщення в тексті.

5.Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

Під тестом розуміють будь-яку інформацію, зображену символами клавіатури комп’ютера. Текстом може бути, наприклад стаття, шкільний

розклад, звіт, наказ, інформативний лист, класний журнал, рекламний лист та інші документи.

Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми – системи підготовки текстів, так звані текстові

процесори або текстові редактори. На відміну від друкарської машинки, текстові процесори дають змогу за більш короткий час і більш

якісно підготувати будь який документ.

До загальних функцій, що можуть бути реалізовані текстовими процесорами, можна віднести такі:

1. Введення тексту в комп’ютер.

2. Редагування тексту (вставка, заміна, видалення та ін. ).

3. Пошук необхідної інформації у тексті.

4. Формування тексту (встановлення лівої межі тесту, вирівнювання правого краю, встановлення позиції відступу першого рядка, абзацу та ін.).

5. Перенесення і копіювання фрагментів тексту.

6. Виділення частин тексту певним шрифтом.

7. Розбиття тексту на сторінки з певною кількістю рядків та інтервалів між рядками.

8. Робота з декількома документами одночасно.

9. Друкування тексту з заданою щільністю, якістю ін.

10. Збереження тексту на магнітних дисках.

Текстові процесори можуть класифікуватися за багатьма ознаками. До основних з них треба віднести такі:

 Кількість алфавітів, які можна використовувати;  Форма представлення тексту;  Спосіб використання;  Призначення. За кількістю алфавітів ТР бувають: одно алфавітні, багато алфавітні. За формою представлення ТР поділяють на лінійні та нелінійні. За способом використання ТР є автономні і мережеві. За призначенням ТР можуть бути загального призначення, спеціального призначення. Текстові редактор Word є одним із найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв’язати засобами Word. Для запуску Word слід виконати команду Пуск / Програми / Microsoft Word, після чого на екрані з’являється вікно редактора.

Вікно редактора Word має декілька стандартних елементів. Одні з них постійно присутні на екрані, інші можна виконувати за бажанням користувача. На робочому полі Word знаходиться рядок заголовку, під ним рядок меню, далі панелі інструментів, горизонтальна і вертикальна лінійки, горизонтальна і вертикальна смуги прокрутки бігунками. Верхній рядок екрана є рядком заголовка, стандартного для Windows. В ньому виведено ім’я програми. Крім цього, в рядку заголовка є 4 кнопки: одна з лівого краю і три з правого. Ліва кнопка – це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікна Windows. Перша з правих кнопок згортає вікно до піктограми, друга – відновлює нормальний розмір вікна, третя – закриває вікно. Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню, який містить такі пункти: Файл – робота з файлами документів; Правка – редагування документів; Вид – перегляд документів; Вставка – вставка в документ малюнків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об’єктів. Формат – форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів абзацу); Сервис – сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word); Таблиця – робота з таблицями; Окно – робота з вікнами документів; ? – довідкова інформація про Word. Панелі інструментів – це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид / Панели инструментов. Word забезпечує такі режими роботи з текстовими документами. Вибір режиму залежить від того, який саме документ створюється, що з ним збираються робити. Ось список режимів роботи з текстовими документами:  Звичайний;  Електронний документ;  Розмітка сторінки;  Структура;  Головний документ;  Схема документу;  На весь екран. Word є багато віконним редактором. В середині вікна редактора може існувати декілька вікон документів. Користувач може встановлювати розмір і положення кожного вікна традиційним для Windows засобами. В кожному вікні може редагуватись свій текст. У будь-який момент роботи з редактором Word користувач може одержати допомогу декількома засобами. Для одержання довідки про команду або елемент екрана слід натиснути кнопку ? стандартної панелі інструментів, встановити курсор миші (який при цьому набере форми знака питання) на вибраний елемент і натиснути кнопку миші. Ширші можливості відкриваються при використанні пункту ? основного меню. Команда ? / Вызов справки / Содержание дає змогу ознайомитися з вмістом довідки Word. Команда ? / Вызов справки / Указатель дозволяє одержати доступ до предметного показника довідкової системи, в якому можна вибрати потрібну тему. При використанні цих команд на екран виводиться вікно довідки. Вікно довідки містить у собі вкладнику Поиск, яка дозволяє вести тематичний пошук за введеним критерієм. Відображення попередньо вибраного довідкового тексту здійснюється натискуванням кнопки Назад. Панель інструментів Стандартная містить кнопку Мастер подсказок. В разі натискування цієї кнопки на екранні з’являється рядок, у який майстер, слідуючи за діями користувача, дає контекстну підказку про виконання наступних дій. Довідкова система містить також наочні приклади, які допомагають навчитись у роботі з Word, а також навчальну програму. Переміщуватись у тексті можна за допомогою миші, використовуючи лінійки прокрутки. Для переміщення є можливість використовувати і такі клавіші. [←], [→] – на символ ліворуч, праворуч; [↑], [↓] – на рядок вгору, вниз; [PgUp], [PgDn] – на розмір вікна в гору, вниз; [Home][End] – на початок, закінчення рядка; [Ctrl – Home], [Ctrl – End] – на початок, закінчення тексту. Щоб відкрити існуючий документ, який записаний у файлі на диску, необхідно його знайти, викликати на екран і продовжити з ним роботу. Для цього виконують наступні дії. Виконуємо команду “Открыть…” із меню Файл, або клацаємо позначку панелі інструментів “Открыть…”. Відкривається діалогове вікно “Открытие документа”. Тут шукаємо необхідний нам файл і клацаємо на ньому мишкою. Через деякий час текст цього документа з’являється на робочому столі Word для роботи з ним.

 Виконаємо тепер завдання:   

1.Завантажимо ТР. 2. Розглянемо його інтерфейс та інформаційний рядок. 3.Ознайомтесь з пунктами рядка меню: файл, правка, вид, вставка,формат, сервис , таблица, окно, справка .Кожен пункт меню призначений для виконання певної мети.Зверніть свою увагу на такі команди пунктів меню: Файл: Создать,Открыть , Закрыть,Сохранить , Сохранить как..., Параметры страници, Предварительный просмотр. Правка: Вырезать, Копировать, Вставить, Выделить все. Вид: Обычный, Web-документ, Разметка страницы, Панели инструментов, Линейка, Схема документа. Вставка: Разрыв, Дата и время , Номера страниц ,Рисунок. Формат: Шрифт, Абзац, Список, Граница и заливка... Сервис: Правописание. Таблица: Нарисовать таблицу, Добавить..., Удалить..., Выделить... Справка: Справка по MS Word, Что это такое? 4.Перейдіть в один з режимів роботи з текстовими документами: звичайний, режим Web-документа, режим структури. 5.Спробуйте створити 2 вікан документів, змініть розмір другого, щоб він розміщувався в центрі першого .