Програмні засоби для підтримки навчання з англійської мови

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Програмні засоби для підтримки навчання з англійської мови. Мета:

ознайомити учнів з програмними засобами для підтримки навчання з англійської мови; розвивати пам’ять, навички роботи з навчальною програмою; сприяти розвитку інтересу до предмету.

Тип уроку: закріплення вивченого матеріалу. Прилади та матеріали: дошка, крейда, зошити.

Хід уроку І. Організаційний момент. Привітання, розміщення учнів у класі, перевірка присутніх та домашнього завдання. ІІ. Активізація базових знань. 1. Які програми з шкільних предметів ви знаєте (бачили) ? 2. Навіщо нам потрібніт комп’ютерні ігри, і чи потрібні вони взагалі ? ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Програми для вивчення англійської мови Програми для вивчення англійської мови — програмні засоби, за допомогою яких можна навчитись вільно володіти іноземною мовою: читати, писати, розмовляти. Серед найбільш відомих програм для вивчення англійської мови можна назвати таку: Професор Хіггінс.


1. Призначення програмного засобу Основним призначенням програмного засобу є використання у якості наочностей на уроках англійської мови загальноосвітньої школи або в процесі самостійного вивчення учнями навчального матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та практичних вмінь. За тематикою та змістом, а також за вимогами до загальноосвітньої підготовки учнів програмний засіб повністю відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів. Програмний засіб повністю забезпечує наочністю проведення уроків з англійської мови у загальноосвітній школі. Основними користувачами програми є учитель англійської мови та учні. Користувачами ПЗ є також методисти з англійської мови органів освіти, викладачі методики англійської мови педагогічних вищих навчальних закладів, особи, які самостійно вивчають розділи курсу англійської мови, що викладаються у загальноосвітніх школах. • Учитель використовує ПЗ в процесі викладання нового матеріалу на уроці. • Учень використовує ПЗ для засвоєння навчального матеріалу вдома при самостійному вивченні цього матеріалу. Учень також використовує ПЗ як конспект теоретичного матеріалу уроку при виконанні практичних завдань на уроці або вдома.

2. Запуск програмного засобу Програма запускається, як і усі додатки Windows, з головного меню або із застосуванням ярлику. Ім’я програми – Професор Хіггінс. Після завантаження перед нами відкривається два режими роботи програми: Фонетика та Граматика. Режим Фонетика призначений для вивчення: звуків англійського алфавіту, англійського алфавіту, вимови звуку кожної літери, декількох літер та фраз, на малюнку ми бачимо коротке пояснення до вимови, як потрібно розташувати язик та положення губ під час вимови. Програма ще показує як вірно вимовляти звуки, відображаючи звукову хвилю яку ми бачимо на малюнку. Підключивши мікрофон ми можемо перевірити власну вимову та вдосконалити її.


Режим Граматика призначений для вивчення правил письма. На малюнках ми бачимо різноманітні тести для виконання яких потрібні знання з певних правил англійської мови.

Для того щоб вийти з програми нам потрібно натиснути або .

Зауваження. Мова надписів стандартних вікон Windows є мовою тієї версії операційної системи, яку установлено на Ваш комп’ютер.

ІV. Закріплення нового матеріалу 1. Що таке навчальні програми? 2. Наведіть приклади використання навчальних про¬грам. 3. Які вимоги до апаратної частини комп'ютера вису¬вають навчальні програми? 4. Які відеоігри ви знаєте? З якою метою використову¬ються відеоігри ?

V. Підсумки уроку. 1. Навчальні програми призначені для набуття знань і навичок у конкретних галузях діяльності людини. 2. Прикладні програми цільового призначення — це програмні засоби, що ство¬рюються для спеціальних високотехнологічних застосувань.

VІ. Домашнє завдання. Вивчити конспект, підготуватись до наступного уроку.

http://teacherjournal.com.ua/shkola/informatika.html