Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи.1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

ТЕМА:Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічна й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

МЕТА:

-увести поняття про бази даних,системи управління базами даних, як про клас прикладних програм. Сформувати уяву учнів про сфери їх використання, основні властивості СУБД;

-навчити створювати, відкривати та переглядати дані в БД;

-познайомити учнів з інтерфейсом СУБД;

-розвивати практичні навички роботи учнів з різними видами інформації;

-виховувати сучасну творчу людину, яка здатна навчатися впродовж життя.

ТИП УРОКУ:урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ:

І.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Інтерактивна вправа «мозковий штурм»

1.Розглядаючи картку, спираючись на вивчений раніше матеріал, учні повинні розповісти, які, на їх думку, дії виконуються? До чого вони приводять?

Мапр.JPG

2.Як ви вважаєте, що таке база даних?

3.На вашу думку, чи відрізняються поняття «база даних» та «система управління базами даних»? На дошці записують усі ідеї. Потім здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок.

Запитати в учнів, чому, на їхню думку, нова тема починається такою вправою. Після чого проголошується тема, мета та завдання, очікувані результати уроку.

ІІ.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Мета цього етапу уроку-дати учням достатньої інформації, для того щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, робота з роздатковими матеріалом, опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання або наочності.

Роздатковий матеріал, наприклад, може містити основні поняття теми: Бази даних(БД)- це сукупність однорідних, структурованих, взаємопов’язаних даних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп’ютерних носіях. Класифікація баз даних

Розподіл.JPG


Моделі бази даних

-реляційна модель БД - у більшості випадків двовимірний масив або двомірна таблиця чи сукупність взаємопов’язаних таблиць;

-ієрархічна модель БД – представляє собою сукупність об’єктів різних рівнів, при цьому об’єкти нижнього рівня підпорядковуються об’єктам верхнього рівня;

-мережева модель БД – представляється сукупністю об’єктів різних рівнів,проте схема зв’язків між ними може бути повільною.

Управляюча програма, яка призначена для зберігання, пошуку та обробки даних у базі, зветься системою управління базами даних(СУБД).

Функції СУБД:

-можливість маніпулювання даними(ввід, вибір, вставки, оновлення, видалення, редагування та ін.);

-можливість пошуку та формування запитів;

-оформлення звітів;

-забезпечення цілісності даних;

-забезпечення захисту даних;

-використання мови, яка дозволяє виконувати нестандартні алгоритми обробки даних;

-створення додатків користувача, які дозволяють об’єднувати різноманітні операції роботи з базою даних у єдиний технологічний процес.

ІІІ.ВИВЧЕННЯ ВІКНА ПРОГРАМИ ACCESS (ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ)

1.Запустіть програму ACCESS різними способами:

-для учнів,які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень

1 спосіб.JPG

-для учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень –таблиця може містити алгоритм дій

2 спосіб.JPG

2.Аналіз елементів вікна програми ACCESS, яка зображена на малюнку на екрані монітору.

Базда.JPG

ІV.ПІДСУМОК УРОКУ

Спільно з учнями заповнити таблицю «Порівняння вікон прикладних програм EXCEL та ACCESS».

Спіл.JPG

Ця таблиця може бути продовжена на наступних уроках.

V.Домашнє завдання

1.Вивчити основні поняття. Створити опорний конспект з теми.

2.Випереджувальне заняття:знайти матеріал з теми «Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи».

--Nata 19:13, 27 грудня 2009 (UTC)