Носії інформації, форми і способи подання інформації(конспект)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємне перетворення

Мета:

• навчити учнів відрізняти різні види інформації, форми та способи представлення інформації;

• удосконалювати практичні вміння самостійно працювати з підручником, виділяти головні аспекти тексту;

• розвивати навички формулювати та висловлювати свої думки;

• виховувати інформаційну компетенцію Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу


Хід уроку

і. актуалізація опорних знань

А. Виберіть одну правильну відповідь

1 Поняття «інформація» в інформатиці — це…

а) відомості;

б) зменшення невизначеності;

в) знання;

г) комп’ютерна програма

2 Що спільного між книгою та дискетою:

а) матеріал, з якого вони виготовлені;

б) розмір;

в) зберігання даних;

г) вартість

3 Наука, яка досліджує закони та методи обробки інформації називається:

а) семантика;

б) інформатика;

в) кібернетика;

г) статистика

4 Інформація — це…

а) усі відомості, які є об’єктом зберігання, передачі та перетворення;

б) усі відомості, які передаються та сприймаються людьми;

в) усі сигнали, які поступають з навколишнього середовища;

г) усі дані, які можуть оброблятися комп’ютером

5 Інформація, яка передається видимим способом або символами, називається:

а) екранна;

б) візуальна;

в) звукова;

г) тактильна

6 Людина зберігає інформацію за допомогою:

а) органів почуттів;

б) центральної нервової системи;

в) мозку;

г) навколишнього середовища

Відповіді: 1—б; 2–в; 3–б; 4–а; 5–б; 6–в

Б. Учню біля дошки надаються картки.

рахівниця

комп’ютер

Транспортир

Лінійка

Термометр

калькулятор

Завдання: поділити пристрої на дві групи:

1) пристрої для обробки інформації;

2) пристрої для отримання інформації

іі. вивчення нового матеріалу Носії інформації

Інформація завжди пов’язана з матеріальним носієм Носії — це середовище для запису та зберігання інформації

Носієм інформації може бути

• будь-який матеріальний предмет;

• хвилі різноманітної природи;

• речовина у різному стані;

• машинні носії

Види інформації

• за сприйняттям: звукова, візуальна, смакова, нюхальна, тактильна;

• за суспільним призначенням: масова, особиста, суспільно-політична, звичайна, естетична;

• спеціальна: наукова, технічна, галузева, виробнича;

• за областю виникнення: елементарна, біологічна, соціальна;

• за формою представлення: текстова, графічна, звукова, числова, комбінована

ііі. Закріплення матеріалу

1 Наведіть приклади, коли у ролі носіїв інформації перебувають:

• машинні носії;

• матеріальний побутовий предмет;

• хвилі різноманітної природи;

• речовина у твердому стані

2 Укажіть, у яких видах представлено інформацію:

• стаття у газеті;

• відеокасета;

• музичний диск;

• медичний довідник;

• інформаційний випуск новин;

• лист;

• виставка картин

3 Опрацювати матеріал підручника, відповісти на запитання:

• Що називають знаком?

• Чим відрізняються поняття «знак» та «символ»?

• Що називають абеткою?

• Що називають кодом?

• Чим відрізняються поняття «кодування» та «шифрування»?

• Як поняття шуму пов’язане з інформацією?

IV. Підсумок уроку

V. домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника

Відповісти на запитання

Вивчити основні поняття теми

Навести 5 прикладів різних видів інформації та видів носіїв інформації