Ділова графіка

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Дiлова графiка. Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з ЕТ.

Мета: Ознайомити учнів із методикою побудови та використання ділової графіки в ЕТ. Навчити правильно вказувати всі параметри при побудові діаграм та графіків, використовувати графіку для аналізу даних у ЕТ.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація теми уроку.

1. Як ви думаєте, чому кажуть “краще 1 раз побачити, ніж 100 разів почути”?

2. Як, по вашому, чи потрібно табличну інформацію візуалізувати? Чому?

3. Які види діаграм та графіків ви бачили вже по телевізору чи в літературі?

4. Де можна застосувати ділову графіку в людській діяльності?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Засобами ділової графіки є діаграми. Використання діаграм - це спосіб, подання даних, що полегшує процес їхнього порівняння, допомагає виявляти закономірності і тенденції. Означення

Діаграма - це подання даних таблиці в графічному вигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вміст кожної комірки зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків, секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що відбивають вміст коміро одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.

Діаграми поділяються на стандартні (найбільш поширені) та нестандартні (використовуються зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, графік, круго¬ва, точкова, з областями, кільцева, поверхнева, біржова, цилін¬дрична, конічна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має де¬кілька різновидів. З нестандартних використовують такі: блоки з областями, блакитна кругова, дерев'яна.

Найчастіше будують кругові, точкові, стовпчикові стандартні діаграми різних видів. Розглянемо три основні типи діаграм.

Кругова діаграма відображає один виокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга з секторами. Вона демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле відпо¬відає 100%. Є декілька різновидів кругових діаграм. Безымянный1.png

Точкова діаграма (інколи її називають X-Y діаграма) при¬значена для побудови традиційних математичних графіків. Для цього ж призначена діаграма-графік. На одній координатній пло¬щині можна побудувати графіки відразу декількох функцій. За¬носитимемо значення аргумента в перший стовпець, а значення функцій - в другий, третій тощо. Тоді перший виокремлений стовпець у таблиці програма інтерпретуватиме як вісь X, інші - як значення одної чи кількох функцій уздовж вертикальної осі. Кількість рядків саме у такій таблиці повинна бути більшою, ніж кількість стовпців (стовпців є два для однієї функції, три - для Двох функцій і т.д.).

D182d0bed187d0bad0bed0b2d0b0.jpg

Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з ви¬браних стовпців таблиці у вигляді стовпчиків, її найчастішеє використовують для ілюстрації змін у часі чи просторі.


Усі діаграми (окрім кругової) мають дві осі: горизонтальну - вісь категорій, вертикальну - вісь значень. Об'ємні діаграми мають третю вісь - вісь рядів. Діаграма складається з багатьох елементів. Нижче наведено ті, назви яких можна прочитати на екрані, навівши на елемент курсор:

• область об'єкта-діаграми;

• область побудови діаграми;

• легенда;

• заголовок діаграми;

• вісь ряду даних;

• вісь категорій;

• вісь значень;

• ряд;

• назва осі значень;

• назва осі категорій;

• стіни, кути (в об'ємних діаграмах).

Елементи діаграми є об'єктами, над якими визначені дії пере¬міщення та дії з контекстного меню. За допомогою контекстного меню найчастіше виконують команду Формат елемента. За її допомогою можна, зокрема, замалювати рамку, в якій є елемент, деяким кольором чи текстурою.

За допомогою меню - діаграми або контекстно залежного меню готову діаграму можна відредагувати, або іншими словами виконати:

- зміну типу діаграми ;

- встановлення параметрів (назви, осей, сітки, легенди, підписів даних, таблиці даних) ;

- розміщення на аркуші ;

- вихідні дані (діапазон і ряди даних).

Якщо діаграма виділена, можна за допомогою маркерів розміру мишею перетягнути діаграму в інше місце на аркуші або змінити її розміри.

Область діаграми (вид, шрифт, властивості) форматуються за допомогою контекстно залежного меню, або Меню - Діаграми командою Формат області діаграми.

По ходу пояснення матеріалу вчитель демонструє учням головні види діаграм і можливості їхнього форматування по заготованих наперед таблицях:

ІV. Домашнє завдання.

І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)

Ст. 48-58 прочитати. Конспект вивчити.

Підготуватися до практичної роботи “Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з табличним процесором".