Діалогова графіка

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Версія від 00:48, 11 квітня 2010, створена Nata (обговореннявнесок) (Створена сторінка: '''Тема:'''''Практична робота 5.'' Створення бази даних у середовищі табличного процесора, уп…)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Тема:Практична робота 5. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрація даних. Групування даних. Мета:формувати навики створення ЕТ баз даних за допомогою форм та вмінь застосовувати засоби їх обробки; розвивати вміння аналізувати інформацію та використовувати для розв’язання поставленої задачі; виховувати людину, яка має науковий світогляд.

Тип уроку:комбінований.

Хід уроку:

І.Мотивація навчальної діяльності:

Не усі виникаючі на практиці задачі можуть бути розв’язані за допомогою вивчених нами засобів електронних таблиць. При роботі з достатньо великими електронними таблицями можуть бути використані спеціальні інструменти для опрацювання баз даних. Це сортування, фільтрація, групування даних. При цьому таблична інформація може розглядатися як база даних та водночас є електронною таблицею.

ІІ.Виконання завдань за комп’ютером з поясненням вчителя:

1.Створення бази даних: - У файлі ПР№5.xls починаємо заповнення бази даних. Уведемо структуру бази даних: в одному рядку таблиці – назви «Прізвище», «Ім’я», «Телефон», «Адреса» будуть потім заголовками стовпців у відносності з даними. - Запис інформації у базу даних здійснюється за допомогою форми: Горизонтальне меню «Дані», спадаюче «Форма», вікно діалогу, яке дозволяє проводити основні операції з додаванням, редагуванням, видаленням та пошуку у базі даних. 2.Сортування даних по зростанню (у даному випадку за абеткою): - Виділити список даних та виконати послідовність дій: горизонтальне меню «Дані», спадаюче меню «Сортування». З’явиться діалогове вікно «Сортування діапазону». EXCEL дозволяє проводити багаторівневе сортування даних. Спочатку дані сортуються за першим критерієм, якщо є рядки з однаковим значенням, тоді проводиться сортування за другим критерієм, а потім за третім. Сортування може бути проведене як за зростанням, так і за зменшенням.

777.JPG

-Для виключення сортування заголовків таблиці є радіо кнопки (ідентифікація діапазону даних). 3.Використання авто фільтра: Виділіть довільну комірку зі списку та виконайте команду горизонтального меню Дані, спадаючого меню «Фільтр»/ «Автофільтр». У кожній комірці рядка – структури бази даних – з’явилися списки. У кожному з них є усі наявні в цьому стовпці бази даних значення, а також елементи, які формують правила фільтрації.:

7.JPG

Пункт списку Опис Все Знімає дію фільтра, відображає усі елементи. Перші 10 Відображає задану користувачем кількість рядків бази даних з найменшими або найбільшими значеннями. Умова З’явиться вікно для введення правил фільтрації у вигляді нерівності за значенням даного стовпця або двох нерівностей, об’єднаних логічними операторами «і», «або». Порожні Відображає тільки ті рядки, в яких дана комірка порожня. Заповнені Відображає дані, в яких у комірці цієї графи є значення. 4. Використання розширеного фільтра: - Виділіть комірку поза списках даних. Запишіть туди заголовок стовпця, по якому бажаєте провести фільтрацію. Коміркою нижче введіть умову по цьому стовпцю, яку ви бажаєте накласти на інформацію бази даних. - Виконайте команду горизонтального меню «Дані», спадаючого меню «Фільтр»/ «Розширений фільтр». У вікні, яке з’явилось на екрані, потрібно задати діапазон комірок аркуша та діапазон комірок фільтру. - Повернути на екран усі записи можна, виконавши команду горизонтального меню «Дані», спадаючого меню «Фільтр»/ «Повернути усе».

ІІІ.Виконання учнями завдань практичної роботи:

1.Запишіть порядок дій для виконання наступних вправ із базою даних, яка записана у файлі ПР1.xls: - Розташуйте записи бази даних згідно Прізвищ за абеткою. - За допомогою авто фільтра відобразіть на екрані учнів, які мають оцінку нижче ніж 4 балів. - За допомогою розширеного фільтру відобразіть на екрані учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. - За допомогою засобів групування (Дані/Група та структура) створити групу елементів стовпців, які містять оцінки за практичні роботи №1-№8. 2.Для таблиці, яка записана у файлі ПР3.xls створити за допомогою Майстра зведених таблиць (Дані/Зведена таблиця) зведену таблицю.

IV.Підсумки уроку.

V.Домашнє завдання:

Підготуватися до ділової гри «Діяльність будівельної фірми».

--Nata