Група 3

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Завдання

Робота, яка поставлена перед групою:

1. Ознайомитись з реєстрами Windows.

2. Дослідити роботу цих реєстрів у програмному середовищі Delphi.

3. Ознайомитись з INI файлами.

4. Дослідити функції INI файлів.

Реєстр Windows

Реєстр Windows — база даних, що зберігає параметри і налаштування для операційних систем Microsoft Windows 32-бітних версій, 64-бітних версій та Windows Mobile. Він містить інформацію і параметри настроювання для всіх апаратних засобів, програмного забезпечення, користувачів тощо. Кожен раз, коли користувач змінює будь-які параметри в "Панелі керування", зміни відбиваються у реєстрі.

Pобота з реєстрами в Delphi

begin
 h := TRegistry.Create;
 with h do
 begin
  RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  OpenKey('\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', true);
  WriteString('tb_news','"'+Application.Exename+'"');
  CloseKey;
  Free;
 end;
end;

INI-файл

INI-файл(англ. Initialization file) — це файл конфігурації, який містить дані налаштувань для Microsoft Windows, Windows NT і деяких програм.

З'явилися з самих перших версій Windows. В версії Windows 1.01 - це був тільки файл WIN.INI. В Windows 3.0 добавився файл SYSTEM.INI. А потім їх кількість почала зростати швидко і без контролю.

INI-файли — це звичайні текстові файли, які можна редагувати і переглядати за допомогою будь-якого текстового редактора. Використання *. INI - файлів дуже зручно і економічно. У цих файлах ви можете зберігати налаштування вашої програми (саме для цього вони й існують). Тим самим ви не будете захаращувати реєстр. Використовувати *. INI - файли можна і в інших випадках, оскільки синтаксис дуже простий і зручний у використанні.

Основні методи:

 • Create - створює екземпляр об'єкту TIniFile як параметр вказується шлях і ім'я файлу (якщо шлях не вказаний, то файл створюється в стандартній директорії Windows (можна використовувати GetDir для створення файлу в папці з програмою));
 • Free - видаляє об'єкт TIniFile;
 • FileName - повертає ім'я файлу, з яким пов'язаний об'єкт TIniFile;
 • DeleteKey - видаляє ключ у розділі;
 • EraseSection - видаляє розділ;
 • ReadInteger - зчитує з файлу цілочисельні дані;
 • ReadString - зчитує з файлу стрічкові дані;
 • ReadBool - зчитує з файлу логічні (true, false) дані;
 • WriteBool - записує у файл логічні дані;
 • WriteString - записує у файл стрічкові дані;
 • WriteInteger - записує у файл цілочисельні дані;
 • ReadSection - витягує імена ідентифікаторів у зазначеному розділі INI - файлу;
 • ReadSections - витягує всі імена розділів;
 • ReadSectionValues ​​- витягує із заданого розділу всі ключі;
 • ReadBinaryStream - зчитує потік з файлу;
 • WriteBinaryStream - записує потік в файл.

Використання *. INI в Delphi

Для роботи з *. INI - файлами в Delphi вам необхідно підключити модуль IniFiles, і створити об'єкт TIniFile, потім з ним працювати. Після завершення роботи об'єкт необхідно видалити методом Free.

procedure  WriteCToIni(C:TConectionInf);  //ЗАПИС ДАНИХ В ІNІ ФАЙЛИ.
var
IniFile : TIniFile;
cProgPath:String;
begin
 cProgPath := ExtractFilePath(Application.ExeName);
 IniFile := TIniFile.Create(cProgPath+'inf.ini');
 IniFile.WriteString('Conection', 'Host',C.host);
 IniFile.WriteString('Conection', 'User',C.user);
 IniFile.WriteString('Conection', 'Database',C.database);
 IniFile.WriteString('Conection', 'Password',C.password);
 IniFile.Free;
end;