Вода має бути чистою!

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Бігус Надія Петрівна

Назва проекту

Вода має бути чистою!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство - основний предмет

Вік учнів, клас

Клас: 3 клас

Вік: 8-9 років

==Стислий опис проекту Протягом виконання цього проекту діти будуть працювати в групах, кожна із груп буде мати своє завдання: зібрати якнайбільше інформації про воду, провести досліди, побути літераторами, скласти свої правила поведінки з водою тощо. Вкінці проекту діти будуть представляти та захищати свою роботу.

Питання проекту

Ключове питання

Чи справді все тече і змінюється?

Тематичні питання

Що ми можемо зробити для покращення стану води?

Змістові питання

Що ми знаємо про воду? Чи можливе життя без води на землі? Для чого нам потрібна вода?

План вивчення теми

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

ПЛАН ВИВЧЕННЯ ТЕМИ


Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна: формування в учнів наполегливості, старанності.


Очікувані результати:

- сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

- працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.


презентація вчителя

публікація вчителя

фасилітація

блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним.

публікація дітей


Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

документ оцінювання навчальних досягнень учнів

форма оцінювання учнівської роботи

документ для поточного оцінювання учнів

Корисні ресурси

ВОДОЙМИ уКРАЇНИ

ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Інші документи

ФОРМА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ

ДОЗВІЛ БАТЬКІВ

ШАБЛОН ДОКУМЕНТА ТА ФАЙЛА

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

ДОСТУП ДО САЙТІВ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ