Вибір і редагування дизайну презентації (Power Point)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета уроку:

 • допомогти учням отримати уявлення про мультимедіа, познайомитися з програмою для створення мультимедійних презентацій; навчитися технології створення і демонстрації електронних презентацій; навчитися технології створення презентацій з використанням власно створених графічних зображень.
 • виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.
 • розвиток мислення, пізнавальних інтересів, навиків роботи на комп'ютері, роботи з мультимедійними програмними засобами.

Обладнання:дошка, комп'ютер, комп'ютерна презентація.

План уроку:

 • Організаційний момент.
 • Актуалізація знань
 • Теоретична частина.
 • Практична частина.
 • Створення презентації на базі шаблону
 • Редагування презентації
 • Питання для самоперевірки
 • Д/з
 • Підсумок уроку.

Хід уроку

Організаційний момент.

Вітання, перевірка присутніх. Пояснення теми, мети і ходу уроку.

Актуалізація знань.

Ви не раз чули слово «комп’ютерна презентація». Як ви думаєте, що воно означає? Обговорення відповідей учнів.На цьому уроці ми познайомимося з тим, що таке мультимедійні презентації, програмами для створення презентацій.

Теоретична частина.

Комп'ютерні презентації є одним з видів мультимедійних проектів. Комп'ютерні презентації часто застосовуються в рекламі, при виступах на конференціях і нарадах, вони можуть також використовуватися на уроках в процесі пояснення матеріалу вчителем або доповідей учнів. За допомогою застосування PowerPoint текстові і числові дані легко перетворюється на барвисто оформлені слайди і діаграми. На цьому занятті ви навчитеся створювати свою презентацію, розробляти її загальну компоновку і наповнювати слайди змістом. Ви дізнаєтеся про принципи побудови презентації і про режими програми, прискорюючі розробку документа. У основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розміщуються текст, графіки, малюнки. Електронні слайди подібні звичайним фотографічним, але видаються набагато простіше. Програма PowerPoint сама запрошує всі необхіднуі текстові та числові дані, а також надає безліч готових варіантів дизайну і шаблонів змісту. Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, вибір розмітки слайдів, зміна при необхідності оформлення слайдів, зміна колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів. Відразу після запуску PowerPoint з'являється вікно презентації з першим титульним слайдом; справа в області завдань застосування видно вікно Створення презентації. Воно дозволяє вибрати спосіб створення документа. Перший розділ Відкрити презентацію дає можливість відкрити вже існуючу презентацію. У розділі Створення перераховані можливі варіанти створення нової презентації:

 • нова презентація без якого-небудь форматування(Слайди мають мінімум елементів оформлення і кольору до них не застосовані);
 • презентація З шаблону оформлення (Презентація створюється на основі наявного шаблону Microsoft PowerPoint, що містить основні елементи оформлення, шрифти і колірну схему. Окрім стандартних шаблонів Microsoft PowerPoint можна використовувати самостійно створені шаблони);
 • презентація З майстра автозмісту із заздалегідь заданою структурою змісту (Для застосування шаблону оформлення, що включає пропонований текст для слайдів, використовується майстер автовмісту. Потім до запропонованого тексту вносяться необхідні зміни).

Практична частина.

 • Завантажте OpenOffice.org. Створіть презентацію заданої вам тематики з шаблону OpenOffice.org Impress:

виберіть у меню Файл команду Створити

 • Презентацію, у вікні “Майстер презентації”, що відкрилося, виберіть Тип презентації з шаблону, у списку, що випадає, виберіть “Фони презентацій”
 • у наступному вікні Майстра презентацій виберіть тип слайду і спосіб відображення презентації; натисніть кнопку “Далі” наступний крок створення презентації з шаблону – вибір способу переходу від одного слайду до іншого, для цього слід вибрати такі параметри - Без ефектів, швидкість (Середня), За замовчуванням; натисніть кнопку “Далі”
 • Замініть текст першого слайду презентації на той, що відповідає вашій тематиці презентації.

Для корегування тексту у презентації слід натиснути кнопкою миші на полі тексту і ввести свій текст. Для форматування набраного тексту, після його виділення треба на Контекстній панелі натиснути кнопку Символи (для вибору накреслення і розміру символів) або Абзац (для завдання абзацних відступів та вирівнювання). Для того, щоб налаштувати анімацію тексту треба після його виділення правою кнопкою миші викликати контекстне меню і вибрати команду Текст, після чого відкриється діалогове вікно “Текст”. У цьому вікні можна задати параметри анімації тексту.

 • Продумайте зміст презентації, використовуючи теоретичний матеріал лекцій або Довідку (треба перекласти українською мовою), а також навігацію презентації.Для створення навігаційних кнопок треба вибрати з галереї або з інших папок графічне зображення і вставити його потрібне місце. Потім викликати контекстне меню і вибрати команду “Дії по натисненню миші” і у вікні, що відкрилося, вибрати потрібну дію.
 • Створіть потрібну кількість слайдів для вашої презентації. Заповніть їх відповідними текстовими та графічними даними.
 • Виберіть параметри зміни (переходу) слайдів на екрані, завдавши звукові та анімаційні ефекти, а також час в автономному режимі.

Праворуч під панеллю управління на смузі прокручування знаходяться шість інструментів для управління режимом роботи з презентацією. Кнопки управління Верхня кнопка “Режим малювання” служить для перегляду окремого слайда і його редагування. При презентацією цьому внизу, ліворуч від горизонтальної смуги прокручування, будуть видимі закладки з іменами слайдів. Для переходу до іншого слайду необхідно клацнути на закладці з його назвою. Наступний інструмент дозволяє переключитися в режим структури слайда, яка представлена у вигляді ієрархічного списку. Перший рівень ієрархії це слайди (відображаються їхні заголовки). Щоб перейти до слайда, потрібно вибрати з списку будь який елемент, пов'язаний з ним. Даний список дозволяє редагувати заголовок. Щоб додати слайд, досить ввести текст і зробити його першим рівнем ієрархії (для зміни рівня використовуються клавіші Shift+Tab, Tab або панель інструментів). Наступний інструмент "Режим слайдів" керує порядком їх показу. Для зміни порядку треба перетягнути слайд з одного місця в інше. Інструмент "Режим приміток" дозволяє вводити текст, що буде відображатися тільки в режимі приміток. Режим “Прес релізу”дозволяє розмістити слайди на одній сторінці й увести їх опис. У лівому нижньому куті є панель інструментів, яка дозволяє створити фон слайду; можна переключатися між режимом слайдів і режимом фону (для цього служать перші дві кнопки). У режимі "Фону" можна створити фон для всіх слайдів, але його не можна буде редагувати. Можна додати, наприклад, текстовий напис або картинку. Для того, щоб фон був видимим або невидимим на визначеному слайді, необхідно у контекстному меню слайда вибрати "Формат >Стилі >Дизайн слайда..." і далі стиль слайда з фоном або без нього. У цьому ж діалоговому вікні можна вибрати один з можливих стилів, натиснувши на кнопку "Завантаження".Для встановлення параметри переходу між сайдами слід перейти у Режим слайдів (кнопка переходу знаходиться у правому верхньому куті робочої області презентації на смузі вертикальної прокрутки) і у Контекстній панелі встановити певні параметри: ефект слайда, швидкість переходу, тип переходу (автоматичний) і час для перегляду слайду (20 с). Щоб задати звукові переходи у процесі показу слайдів слід вибрати з меню Демонстрація команду Зміна слайдів і натиснути вкладку Додатково – Звук, і з переліку мелодій вибрати потрібні.

 • Збережіть слійд-фільм у своїй робочій папці у двох форматах – презентації та демонстрації. Закрийте програму.Для того, щоб зберегти файл як демонстрацію можна скористатися командою Експорт (меню Файл) і зберегти документ у HTML-форматі або у форматі .swf.
 • Запустіть на виконання слайд-фільму у режимі слайдів і відрегулюйте часові інтервали показу слайдів, ефекти анімації та звуку та знову збережіть файл у 2-х форматах.
 • Запустіть на виконання слайд-фільм у режимі демонстрації.

Питання для самоперевірки

 • Дайте визначення презентації.
 • Виділіть основні характеристики презентації.
 • Як властивості має кожний слайд презентації?
 • Розкажіть етапи створення презентації.
 • Розкрийте класифікацію презентацій за типами файлів.
 • Розкажіть про навігаційні системи у презентаціях.
 • Назвіть основні елементи сторінок презентації.
 • Розкажіть про програму PowerPoint
 • Розкрийте основні можливості програми для створення презентацій PowerPoint.
 • Для чого потрібне діалогове вікно “Створити презентацію” у PowerPoint?
 • Для чого потрібне діалогове вікно “Створення слайду” PowerPoint.

Д/з

Конспект уроку, вивчити основні поняття, знати основні операції при роботі з PowerPoint. Знати, що таке мультимедійні презентації. Учні, які мають комп'ютери вдома, продовжити роботу по створенні презентації в PowerPoint

Підсумок уроку. Підбиття підсумку уроку. Оцінювання. На уроці ми дізналися, що таке комп’ютерна презентація, навчилися робити і редагувати презентації в PowerPoint.