ET Excel. Побудова графіків і діаграм

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Побудова графіків і діаграм засобами Excel

Мета уроку:

 • Навчальна:
  • Ознайомити з типами діаграм;
  • Навчитись будувати діаграми;
  • Сформувати вміння автоматизовано створювати діаграми;
 • Розвиваюча:
  • Розвиток властивостей уважності, операцій мислення і творчої уяви;
  • Розвиток зорово-моторної координації та образного мислення;
 • Виховна:
  • Формування інтересу до предмету засобами графічного подання інформації;
  • Формування акуратності та уважності при побудові діаграм.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

Цифри не керують світом,
Але вони показують,
Як світом керують.
Гете

Організація класу до заняття.

Актуалізація знань

А) „Мозгова атака" (усно).

 1. Прикладна програма призначена для обробки даних.

(Табличний процесор)

 1. Основні можливості ТП.
 • Введення і редагування даних.
 • Обробка даних за допомогою функцій.
 • Форматування таблиць.
 • Подання даних у графічному вигляді.
 • Попередній перегляд і друк.
 • Імпорт даних з інших програм.)
 1. Які дані опрацьовує табличний процесор.
 • Числа.
 • Тексти.
 • Формули
 1. Як іноді перекладають ЕхсеІ.

(Жива комірка )

 1. Основний документ який використовується в ЕхсеІ для зберігання і обробки даних.

(Робоча книга.)

 1. Який інструмент нам допомагає у проведенні розрахунків, обчислень.

(Функції.)

Б)Практична хвилинка

 1. Відкрийте програму Ехсеl.
 2. Виділіть комірку C3.
 3. Виділіть діапазон комірок C3 : F7.
 4. Скільки комірок в даному діапазоні ?
 5. Вставте стовпчик D.
 6. Вставте 5 рядок.
 7. Відмініть останню введену команду.
 8. Закрийте вікно програми.

С)Прийом „ Так-ні” ( усно ).

1.Для завершення редагування комірок із збереженням змін натискаємо Enter . 
+ 
2.Для виходу з режиму редагування без збереження змін натискаємо Esc. 
+ 
3.Для зміни ширини стовпчика можна натиснути ЛКМ. 
− ЛКМ по межі / перетягнути / відпуститиЛКМ 
4.Щоб змінити формат виведення числа натискаємо Ctrl Z. 
− Формат / Ячейки / вкладка Число. 
5.Для вставляння в ЕТ малюнка Вставка / Рисунок / Word Art. 
−Вставка / Рисунок / Авто фігура. 
6. Складовими елементами формули можуть бути адреси комірки. 
+ 

Г)Вправа „ Що тут лишнє?" (завдання на комп'ютері).

1.=СЗ*DЗ% 
2.=F2 : К2 
3.=А15*/D15 
4.=5 НЗ * С$22 
5.=ЕСЛИ(С18><2;"Y";N) 
6.=В$2 + СD2 

Мотивація вивчення теми.

Ми продовжуємо знайомитися із табличним процесором ЕхсеІ та його можливостями. Більшість інформації про навколишній світ людина сприймає за допомогою зору. Ще 2 тис.років тому давньо-китайський філософ Конфуцій сказав:

Те, що я роблю, я розумію,
Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам 'ятаю.

Що і намагатимемось робити на сьогоднішньому уроці . Темою нашого уроку є « Побудова графіків і діаграм засобами Еxcel» Тому часто дуже важливо не тільки знайти переконливі дані, але й стисло і наочно їх представити. Попередній аналіз даних може виконуватися за допомогою їх графічного подання . Еxcel і тут надає суттєву допомогу. Завдання уроку:

 • Знайомство з видами діаграм в Еxcel.
 • Побудова діаграм на основі вхідних даних.

Викладення нового матеріалу. Для наочного відображення даних, які входять до електронної таблиці, служать діаграми та графіки. Вони розміщуються на робочому аркуші і дають можливість порівнювати дані, виявляти закономірності. Excel надає надзвичайно широкі можливості в побудові усіляких видів діаграм (лінійних і кругових, кільцевих і пелюсткових тощо). Створення діаграм за допомогою майстра Ми вивчатимемо побудову діаграм на прикладі двох таблиць. Ці таблиці вам потрібно попередньо набрати на окремих аркушах робочої книги.

 • Приклад 1. Учні склали відповіді на два тести IQ («коефіцієнт інтелектуальності»), і кожний із них набрав кількість балів, яку показано на мал. 6,а.
 • Приклад 2. У класі 9-А вчаться учні, які живуть на п’ятьох вулицях. Кількість тих, які мешкають на кожній із вулиць, наведена в таблиці на мал. 6.1,б.

Для побудови діаграм у Excel передбачено кілька засобів: від найпростіших до найскладніших. Ми почнемо з майстра діаграм, оскільки саме цей засіб дозволяє простежити етапи створення діаграми. Побудуємо діаграму для таблиці результатів тестування, показаної на мал. 6.1,а.

a b
Мал. 6.1. Вихідні таблиці для побудови діаграм: а – Приклад 1; Приклад 2
 • На робочому аркуші виділіть комірки з даними, що мають бути відбиті на діаграмі (А2:С8). У виділений діапазон можуть потрапити текстові заголовки, але це не обов’язково.
 • Натисніть на кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів або скористайтеся командою меню Вставка→Диаграмма.
Excel 3.png
Мал. 6.2. Діалог майстра діаграм, крок1
 • У першому діалозі майстра (мал. 6.2) слід обрати тип і вид діаграми. Усього в Excel є 14 типів стандартних діаграм (вкладка Стандартные), а також 20 типів нестандартних діаграм (вкладка Нестандартные). Ви можете попередньо переглянути майбутню діаграму, натиснувши кнопку Просмотр результата. За замовчуванням встановлений тип Гистограмма, – погодьтеся з цією установкою і натисніть кнопку Далее.
 • У другому діалозі майстра на вкладці Диапазон данных буде зазначено діапазон комірок із даними для побудови діаграми. У разі потреби цей діапазон відкоригуйте та натисніть кнопку Далее.
 • У третьому діалозі є шість вкладок (мал. 6.3), на яких можна задати назву діаграми і підписи осей (вкладка Заголовки), підписи значень (вкладка Подписи данных), виведення значень на осях (вкладка Оси) та інші параметри. У розглянутому прикладі наберіть у текстовому полі Название диаграммы текст заголовка «Тести IQ-1 і IQ-2». Натисніть кнопку Далее.
 • В останньому, четвертому, діалозі майстра потрібно задати розміщення діаграми (наприклад, на окремому аркуші). Встановіть перемикачі розміщення в потрібне положення. Якщо ви вирішили помістити діаграму на аркуш із вихідною таблицею, можете не вказувати, а відразу натиснути кнопку Готово.
Excel 4.png 
Мал. 6.3. Діалог майстра діаграм, крок 3

Діаграма в нашому прикладі матиме вигляд, показаний на мал. 6.4, а. положення діаграми на аркуші можна відкоригувати простим перетягуванням. Розміри діаграми змінюються перетягуванням будь-якого граничного маркера. Швидкий спосіб створення діаграм В Excel є засіб для автоматичної побудови діаграм. Ви можете створити діаграму буквально в дві операції. Для цього виділіть потрібний діапазон даних і натисніть клавішу F11. Excel на основі виділеного діапазону створить стандартний тип (наприклад, із гістограми на кругову діаграму), клацніть по готовій діаграмі і ввійдіть у меню Диаграмма→Тип диаграммы. У діалоговому вікні, аналогічно діалогу на мал. 6.2, оберіть у списку Тип позицію Круговая. Натисніть кнопку Сделать стандартной та натисніть кнопку Ok. Тепер побудуйте швидким способом кругову діаграму для таблиці на мал. 6.1, б. Виділіть діапазон А2:В7 і натисніть клавішу F11. У результаті на окремому аркуші буде створена кругова діаграма, що показує відносну кількість учнів, які мешкають на тій чи іншій вулиці (мал. 6.4, б).

Excel 5.png Excel 6.png 	 
Мал. 6.4. Приклади діаграм: а – гістограма для таблиці на мал. 6.1, а;
б – кругова діаграма для таблиці на мал. 6.1, б

Побудова графіків

Excel 7.png 
Мал. 6.5. Таблиця спортивних результатів

Майстер діаграм дозволяє на основі табличних даних побудувати графік. Припустимо, у вас є таблиця зросту ваших спортивних успіхів у плаванні (мал. 6.5). У цій таблиці наведені дані за останні півроку: відстань, що ви в середньому пропливали за одне тренування і кращий час на дистанції 100 м. Побудуємо графік середньої відстані, яку ви долаєте за одне тренування. Для цього будемо притримуватися тієї самої схеми дій, що й при створенні діаграми, але з однією відмінністю: у першому діалозі майстра діаграм (мал. 6.2) у списку Тип оберемо позицію График. У результаті одержимо графік, показаний на мал. 6.6.

Excel 8.png 
Мал. 6.6. Графік обсягу тренувань для таблиці на мал. 6.5

Сполучення діаграми з графіком За допомогою електронних таблиць Microsoft Excel можна об’єднати діаграму та графік на одному малюнку. Необхідність у цьому виникає, коли потрібно відобразити дані, що містять різноманітну інформацію (наприклад, кількість опадів і середньодобову температуру, обсяг продажу валюти і курс валюти тощо). Розглянемо побудову такої комбінованої діаграми на прикладі таблиці на мал. 6.5. Зобразимо у вигляді діаграми відстань, що долається під час тренування, а у вигляді графіка – найкращий час на дистанції 10 м (мал. 6.7).

Excel 9.png 
Мал. 6.7. Приклад комбінованої діаграми

Щоб отримати діаграму і графік, які показані на цьому малюнку, дійте таким чином. Виділіть діапазон А2:С8, що покладено в основу діаграми і натисніть кнопку Мастер диаграмм або оберіть команду Вставка→Диграмма. У першому діалозі майстра відкрийте вкладку Нестандартные й оберіть тип График|Гистограмма2, що відповідає суміщенню графіка і гістограми. Натисніть кнопку Далее. У другому діалозі майстра переконайтеся, що діапазон даних обраний правильно і як ряди даних узяті рядки. Натисніть кнопку Далее. На третьому кроці майстра на вкладці Заголовки задайте підпис осей: у поле Ось Y (значений) введіть текст «Відстань за тренування, м», а в поле Вторая ось Y (значений) – текст «Час на дистанції 100 м, м:с». Натисніть кнопку Далее. У четвертому діалозі майстра можете погодитися із розміщенням діаграми на поточному аркуші, відразу натиснувши кнопку Готово. Ми розглянули три приклади побудови різних типів діаграм та графіків. Якщо вам потрібні будуть інші типи і види діаграм, ви їх легко зможете побудувати, користуючись описаними прийомами.

Завдання для учнів

1.Ввімкніть комп'ютер, завантажте табличний процесор. Відкрийте у своїй папці підготовлений файл Книга 1. 
2.Запустіть роботу Майстра побудови діаграм. Скільки видів діаграм перелічено у списку? 
3.Побудуйте гістограму коефіцієнта інтелектуальності за результатами проведених двох тестів IQ. 
4.Побудуйте кругову діаграму кількості учнів свого класу. 
5.Побудуйте графік середньої відстані, яку ви долаєте за одне тренування. (на основі таблиці зросту ваших спортивних успіхів у плаванні. У цій таблиці наведені дані за останні півроку : відстань, що ви в середньому пропливали за одне тренування, і кращий час на дистанції 100м.). 
6.Відформатуйте створені діаграми за власним бажанням. 
7.Збережіть усі діаграми і графіки на окремому аркуші. 
8.Перейменуйте цей аркуш на Діаграми. 
9.Збережіть роботу у своїй папці. 
10.Зробіть висновок. 

Закріплення

А)Творче завдання " Знайди слово за описом"

1.Графічне відображення числових даних. 
2.Зміна структури діаграми. 
3.Види діаграм. 
4.Зміна розміру діаграми. 
5.Кнопка для виділення несуміжних діапазонів комірок. 
6.Елемент діаграми. 

Відповідь:

1.Діаграма. 
2.Форматування. 
3.Гістограма, лінійна, кругова, точкова, стовпцева. 
4.Редагування. 
5.CTRL 
6.Заголовок діаграми. 

Б) Дай відповідь: Етапи побудови діаграми.

1.Виділити комірки з даними. 
2.Кнопка Майстер діаграм ПІ. Меню Вставка/Діаграма. 
3.Обрати тип діаграми. 
4.Обрати вид діаграми. 
5.Зазначити діапазон 
6.Задати назву діаграми і підписи осей. 
7.Вказати розміщення діаграми. 

Елементи діаграми:

1.Область діаграми. 
2.Область побудови діаграми. 
3.Легенда. 
4.Заголовок діаграми. 
5.Вісь ряду даних. 
6.Вісь категорій. 
7.Вісь значень. 
8.Маркери даних. 
9.Назва осі значень. 
10.Назва осі категорій. 
11.Кути (в об'ємних діаграмах). 
В)Тестовий контроль 

Тестовий контроль ( завдання на листках №1 )

1.Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочому аркуші є : 
А) адреса комірки 
Б) стовпчик 
В) комірка 
2.До виділеної групи комірок А1:В3 входять 
А) 3 комірки 
Б) 5 комірок 
В) 6 комірок 
3. Табличним процесором називають програму, що призначена для: 
А) створення електронних таблиць і маніпулювання даними 
Б) збереження і обробки великих масивів числових даних 
В) обробка текcтових документів 
4. Що відображає легенда діаграми: 
А) історичну довідку 
Б) структуровані дані 
5. Чи буде змінюватись діаграма, якщо змінити дані комірок за якими вона побудована: 
А) ні 
Б) так 
В) можливо, за умови 
6. Особливими ознаками вікна програми табличного процесора є: 
А) заголовок вікна 
Б) рядок формул 
В) панелі інструментів
7. Які операції редагування доступні для виділеного діапазону комірок? 
А) вилучити 
Б) очистити 
В) вставити 
Г) перемістити 
Д) копіювати 
Е) все перераховане вище 
8. Щоб вилучити виділені комірки треба дати команду: 
А) правка / удалить 
Б) заливка 
В) CTRL+С 
9. Виділити несуміжні частини таблиці можна командами: 
А) ПКМ по комірках 
Б) ЛКМ по комірках 
В) CTRL+ ЛКМ по комірках 
10. Які команди варто подати, щоб змінити формат виведення числа. 
А) формат/ячейки/вкладка Число 
Б) CTRL+Z 
В) CTRL+V 
11. Формула в EXCEL – це сукупність операндів, об’єднана знаками арифметичних дій,
кожна формула починається зі знака рівності. Операндами можуть бути: 
А) числа 
Б) текст 
В) адреси комірок 
Г) логічні вирази 
Д) функції 
Е) все перераховане вище. 


Відповіді
1 - В 4 - Б 7 - Е 10 - А
2 - В 5 - Б 8 - А 11 - Е
3 - Б 6 - Б 9 - В

Підсумок

Домашнє завдання

 1. Вивчити теоретичний матеріал з теми.
 2. Заповнити комірки таблиці значеннями денної температури за минулий тиждень. Побудувати на основі цих даних графік.
 3. Ввести до комірок таблиці кількість дівчат та хлопців у вашому класі. Побудувати кільцеву діаграму, що показувала б співвідношення учнів різної статі.


Ka6iHa