Шаблон:Main

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Вчитель: Мельничук Тарас Васильович

ТЕМА УРОКУ. Створення звітів. Запити. Створення простих запитів. Запити з параметрами. Перехресні запити.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Ввести поняття запиту. Вивчити види запитів. Навчити створювати запити різних видів. Ознайомити учнів із системами штучного інтелекту та інтелектуальними БД.

Розвиваюча. Розвивати та удосконалювати уміння працювати з програмою СУБД та БД. Логічне мислення, творчість, різні види пам’яті.

Виховна. Виховувати повагу до вчених та людей наукових професій.

ТИП УРОКУ: урок вивчення нового матеріалу.

ВИД УРОКУ: урок-лекція.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ: Готові демонстраційні БД.

ХІД УРОКУ:

І. Вступна і організаційна частина.

1. Привітання і перевірка присутності учнів.

2. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

3. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування учнів класу по вивченому матеріалу.

На попередньому уроці ми з вами розглядали введення і редагування даних, роботу з таблицями та формами. Давайте пригадаємо: — Яким чином виконується зв'язування таблиць бази даних? — Коли і для чого в БД виконуються підстановки? — Які два види редагування проводяться над таблицями БД? — Для чого використовуються форми? — Якими засобами можна створити форму?

ІIІ. Актуалізація теми уроку. Над інформацією яка зберігається в базі даних можна виконувати різноманітні функції. Зокрема пошук інформації в базі даних здійснюється за допомогою фільтрів та запитів. Виведення збереженої інформації на екран чи на папір у зручному і зрозумілому вигляді можна здійснити за допомогою звітів. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо розібратись як створювати запити. Запишіть тему уроку: «Створення звітів та запитів». Вчитель задає питання для усього класу: 1. В яких випадках буває потрібно відбирати з БД певну інформацію? Чому? 2. Коли ми використовуємо звіти? 3. Що ви розумієте під словом запит?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Вчитель починає виклад нового матеріалу, найголовніше учні занотовують собі у робочих зошитах.

1. Створення звітів.

Звіти – відображають дані так, що їх зручно переглядати, роздрукувати та поширювати. Їх можна створювати майстром звітів, конструктором і майстром діаграм. Під час створення Майстром, вибирають ті поля, які повинні бути у звіті, а також налаштовують зовнішній вигляд майбутнього звіту та надають йому назву. Зі звітами краще ознайомитися в режимі автоматичного створення. Як і форми, звіти складаються з розділів, а розділи можуть містити елементи керування. Але на відміну від форм. розділів у звітах більше, а елементів керування менше.

1. Структура звіту складається з п’яти розділів: заголовку звіту, верхнього колонтитула, області даних, нижнього колонтитулу та приміток.

2. Розділ заголовку призначений для друку загального заголовку звіту.

3. В області даних розміщені елементи керування, пов’язані зі змістом полів таблиць бази. В ці елементи керування видаються дані з таблиць для друку на принтері.

4. Розділи верхнього та нижнього колонтитулів використовується для друку підзаголовків, якщо звіт має складну структуру і має багато сторінок, може містити номера сторінок.

5. Розділ Примітки використовується для розміщення додаткової інформації. (Відбувається наочна демонстрація створення звіту із готової таблиці)

2. Запити. Типи запитів в БД.

Запит – це засіб вибирання інформації з БД, який відповідає деяким умовам, які задає користувач. Результат запиту, його можна назвати довідкою, виводиться у вигляді таблиці, всі записи якої відповідають заданим умовам. Запит до БД формується користувачем у вигляді команди такого формату: довідка <список полів, які виводяться > для <умова пошуку >. У деяких СУБД службові слова „довідка” та „для” замінюються термінами „list” та „for”. Якщо у довідці потрібно вказати всі поля, то на місці списку полів потрібно вказати слово „все”. В різних СУБД команди запиту довідки можуть формуватися користувачем двома основними способами: 1) шляхом введення команди; 2) за допомогою спеціальних конструкторів формування запитів. Важливою властивістю запитів є те, що при створенні підсумкової таблиці можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. При роботі запиту дані можуть впорядковуватись (сортуватись), фільтруватися (відсіюватися), об’єднуватися, розділятися, змінюватися, і при цьому ніяких змін в базових таблицях не відбуватиметься. Крім того запити можуть виконувати підсумкові обчислення. Запит не тільки видає підсумкову таблицю, а й може визначити найбільше, найменше, середнє значення по якомусь полю. ПРОСТИЙ ЗАПИТ. З його допомогою ми можемо обрати потрібні таблиці і поля даних та переглянути результати відбору. Найпростіші це запити на вибірку. Запити можна створювати як за допомогою Майстра, так і автоматично.

ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКУ ЗАПИТУ ЗА ВЗІРЦЕМ.

1. Бланк має дві панелі. На верхній панелі розташовані списки полів тих таблиць, на які спирається запит.

2. Рядки нижньої панелі визначають структуру запиту, тобто структуру підсумкової таблиці, у якій будуть міститися дані, отримані по результатам запиту.

3. Рядок ПОЛЕ заповнюється перетягуванням назв полів з таблиць верхньої частини бланку. Кожному майбутньої підсумкової таблиці відповідає один стовпець бланку запиту за взірцем.

4. Рядок ИМЯ таблиці заповнюється автоматично при перетягування поля.

5. Якщо клацнути на рядку Сортування, з’явиться кнопка списку, який розкривається і містить види сортування. Дані сортуються по полю, яке буде вибране.

6. Якщо поле повинно бути в бланку запиту, але не виводитись на екран, заборонити його виводити на екран можна вимкнувши відповідний прапорець.

7. В рядок УСЛОВИЕ ОТБОРА записують критерій, за яким вибирають записи для внесення в підсумкову таблицю. Умову відбору можна створити по кожному полю.

8. Запуск запиту виконується на кнопці ВИД. При запуску утворюється підсумкова таблиця. Щоб повернутися до створення запиту потрібно ще раз клацнути на кнопці ВИД.

ПЕРЕХРЕСНИЙ ЗАПИТ.

Цей вид запиту дозволяє згрупувати дані рядків або стовпців і вивести підсумкові значення до окремого стовпця. Під час створення доведеться задати обчислення, які виконуватимуться на перехресті рядків і стовпців.

ЗАПИТИ З ПАРАМЕТРОМ

Використовуються для пошуку користувачем потрібних йому даних. Для цього служить спеціальна команда мови SQL, яка має такий формат: LIKE[...]. У квадратно дужки вписується будь-який текст, що звертається до користувача, наприклад: LIKE [Введіть назву книги]. 1. Команду LIKE[...].потрібно помістити в рядок УСЛОВИЕ ОТБОРА в тому полі, по якому проводиться відбір 2. Після запуску запиту відкривається діалогове віконечко, у якому користувачу потрібно ввести параметр. Для невеликої таблиці можна відібрати потрібне і вручну, а для великої, що містить багато записів, причому у різних таблицях без такого запиту не обійтись.

V. Закріплення вивченого.

Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці. Учитель задає запитання для усього класу:

1. Для чого призначені запити?

2. Які види запитів можна створити в БД?

3. Опишіть створення простого запиту.

4. Як створюється перехресний запит?

5. Як створити поле, що обчислюється?

6. Для чого застосовуються вирази в запитах?

7. Як задати умову відбору в запитах?

8. Що таке фільтри і чим вони відрізняються від запитів?

9. Для чого призначені звіти і як вони створюються?

VІ. Аналіз та підсумки уроку.

Підводяться підсумки та робиться аналіз вивченого матеріалу.

На сьогоднішньому уроці ми ознайомилися і вивчили створення запитів і звітів. Завдяки цьому уроку ви добре засвоїли новий матеріал, і тепер з легкістю можете користуватися новими знаннями про звіти та запити БД. Мета уроку досягнута. Виставляються в журнал оцінки за роботу на уроці.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Вивчити конспект та параграф 8.6 і 8.9.

Відбувається прощання вчителя та учнів - Урок завершено. Дякую за увагу, до побачення!!!