Форматування електронних таблиць

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Форматування електронних таблиць

Мета уроку:

навчальна: розповісти про основні способи формування структури таблиці; навчити оформлювати таблиці шляхом встановлення контурів клітинок та їх кольору.

розвиваюча: розвивати мислення учнів та здатність до аналізу і синтезу;

виховна: виховувати у школярів загально прийняті стереотипи роботи на ПК та дотримання правил безпечної роботи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп’ютери.

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Відтворення і корекція опорних знань учнів.

З допомогою учнів вчитель заповнює праву частину заздалегідь підготовленої на дошці таблиці:

Дія Способи виконання
Початок редагування комірки Клацання мишею в рядку введення даних Подвійне клацання в потрібній комірці Натискання клавіші “F2”
Завершення редагування із збереженням змін Клацання мишею по кнопці в рядку формули Перехід на іншу комірку Натискання клавіші “Enter”
Завершення редагування без збереженням змін Клацання мишею по кнопці в рядку формули Натискання клавіші “Esc”

III. Мотивація вивчення нового матеріалу та оголошення теми і мети уроку.

Після завантаження Microsoft Excel та створення нової книги користувачеві надається аркуш, який складається з однакових за розміром клітинок. Такий формат таблиці не завжди є зручним, бо на практиці виникає потреба окремі стовпці або рядки зробити вужчими за інші, окремі клітинки поєднати в одну тощо.

Microsoft Excel надає користувачам широкий спектр можливостей з редагування структури таблиці. За допомогою засобів цього середовища користувач має змогу надати власній таблиці майже будь-якого бажаного вигляду.

Отже, переходимо до вивчення теми: Форматування ЕТ.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя з демонстрацією на комп’ютері (комп’ютери учнів підключені до комп’ютера вчителя).

Розглянемо операції з редагування структури таблиці.

1. Зміна висоти рядків або ширини стовпців.

Змінювати ширину стовпця можна на рядку кнопок заголовків стовпців. Для цього треба виконати такі дії: підвести курсор миші до межі між назвами стовпців (курсор перетвориться на вертикальну лінію з двома стрілочками по боках); перетягнути межу мишею. Аналогічно можна змінювати висоту рядка на стовпці кнопок заголовків рядків.

Висоту рядків та ширину стовпців можна встановити також за допомогою меню Excel. Висоту рядків у пунктах можна задати в діалоговому вікні Висота рядка (рис. 1), яке викликається пунктом меню Формат > Рядок > Висота. Аналогічно ширину стовпця можна задати в діалоговому вікні Ширина стовпця, яке викликається пунктом меню Формат > Стовпець > Ширина.

Висота рядка.jpg

Рис. 1. Діалогове вікно Висота рядка

2. Виділення клітинок.

Для виділення діапазону клітинок слід обвести його мишею при натиснутій лівій кнопці. Для виділення рядка або стовпця необхідно клацнути на його назві.

3. Додавання клітинок.

Для додавання до таблиці нового рядка (стовпця), можна скористатися пунктом меню Вставка > Рядка (Стовпця). Після його виконання перед поточною клітинкою буде доданий один рядок (стовпець). Якщо виділити діапазон клітинок та викликати вищезазначений пункт меню, то перед діапазоном з’являться нові рядки (стовпці), кількість яких буде дорівнювати кількості рядків (стовпців) у виділеному діапазоні.

Крім того, додати нові клітинки можна за допомогою діалогового вікна Вставка, яке викликається однойменним пунктом контекстного меню. У цьому вікні (рис. 2) можна не тільки вставити новий рядок або стовпець, а й перетягнути виділені клітинки праворуч або вниз.

Вставка.jpg

Рис. 2. Діалогове вікно Вставка

4. Видалення клітинок.

Видалити рядок, стовпець або діапазон клітинок можна за допомогою діалогового вікна Видалення клітинок (рис. 3). Для цього необхідно виділити діапазон клітинок, а потім скористатися пунктом меню Правка > Видалити або відповідним пунктом контекстного меню.

Якщо виділити декілька повних рядків (стовпців) таблиці та виконати один із указаних пунктів меню, то ці рядки (стовпці) видаляться автоматично без використання діалогового вікна.

Видалення клітинок.jpg

Рис. 3. Діалогове вікно Видалення клітинок

5. Об’єднання та роз’єднання клітинок.

Об’єднати клітинки можна за допомогою вкладинки Вирівнювання діалогового вікна Формат клітинок, у якому треба встановити прапорець Об’єднання клітинок. Об’єднана клітинка буде мати ту саму адресу, що й ліва верхня клітинка об’єднаного діапазону.

Роз’єднати клітинки можна за допомогою того самого діалогового вікна шляхом зняття прапорця Об’єднання клітинок.

На відміну від текстового процесора Word, в Excel роз’єднати можна тільки ті клітинки, які були раніше об’єднані, тобто клітинку в Excel не можна розділити на декілька.

6. Оформлення контурів клітинок.

У таблиці Microsoft Excel після створення нової книги, контури клітинок мають світло-сірий колір. Ці контури відображаються умовно, при друкуванні таблиці на папері їх не буде видно (за замовчуванням). Для надання таблиці необхідного оформлення користувач має власноруч зафарбувати контури певних клітинок.

Для встановлення товщини та кольору рамки клітинки або діапазону клітинок можна скористатися вкладинкою Межа діалогового вікна Формат клітинок (рис. 4).

Формат клітинок.jpg

Рис. 4. Діалогове вікно Формат клітинок, вкладинка Межа

У цьому вікні можна вибрати у відповідних полях тип лінії, її колір, а потім клацнути мишею на макеті клітинки (клітинок) у середині вікна або на одній із кнопок біля нього. Вибір типів ліній в Excel значно бідніший, ніж у Microsoft Word, до того ж тут не можна змінювати товщину ліній.

Для автоматичного оформлення всієї таблиці можна скористатися також одним із запропонованих розробниками ЕТ Excel варіантів дизайну. Їх можна переглянути та вибрати за допомогою діалогового вікна Автоформат, яке викликається пунктом меню Формат > Автоформат.

7. Встановлення кольору клітинок.

Встановити колір клітинки можна за допомогою вкладинки Візерунки діалогового вікна Формат клітинок (рис. 5).

У ньому можна встановити не тільки колір тла клітинки, але й візерунок (поле Візерунок), який є сполученням двох кольорів.

Формат клітинок2.jpg

Рис. 5. Діалогове вікно Формат клітинок, вкладинка Візерунки

V. Практичні завдання.

1. За допомогою табличного процесора Microsoft Excel створіть та оформіть кросворд (не менше 5 запитань). Розв’яжіть його.

2. За допомогою електронної таблиці Microsoft Excel створіть таблицю та оформіть її.

Скорочення Емоція
 :( незадоволення, осуд
 :) посмішка
 ;( плач
 :| байдужість
 :-0 шок
 :-D сміх
 :-P висунутий язик
 :-( смуток
 :-/ сердитий погляд
 :-] сарказм
 ;-) підморгування
|-0 нудьга
8-( жах
8-) захоплення

3. За допомогою електронної таблиці Microsoft Excel оформіть сторінку вашого щоденника.

VI. Підведення підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання.

Фронтальне опитування учнів:

• Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та рядків)?

• З допомогою яких команд можна додавати клітинки в таблицю?

• Як можна видалити за один раз цілий стовбець або рядок?

Домашнє завдання: вивчити відповідний параграф з підручника, завершити виконання практичних завдань.