Рослини рідного краю

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Клясінська Юлія Михайлівна

Назва проекту

«Рослини рідного краю»


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Я і Україна - основний предмет

Вік учнів, клас

Клас: 2

Вік: 7 років

Стислий опис проекту

Проект пропонується учням 2 класу під час вивчення теми «Рослини рідного краю». В процесі роботи над проектом учні поглиблять свої знання з природознавства  ;

Ключове питання

Чому рослини називають зеленим дивом?

Тематичні питання

Рослини – частина живої природи

Змістові питання

Рослини – символи?

Лікарські рослини?

У яку книгу заносять рослини, яких залишилось мало?

План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчаюча: удосконалити та поглибити знання з даної теми. ознайомити дітей з розмаїттям рослин рідного краю; формувати поняття «дерева», «кущі», «трав’янисті рослини»; дослідити багатства лісів, полів Тернопыльщини, вчити визначати їх види рослин.

Розвиваюча: формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально–пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки.

Виховна:виховувати толерантність, естетичні смаки, відчуття прекрасного, любов до природи.

Очікувані результати: - • тренування навичок роботи в групі;

• формування навичок роботи з енциклопедичною та довідковою літературою;

• засвоєння програмного матеріалу з теми;

• забезпечення максимальної пізнавальної активності учнів;

• поглиблення, поширення набутих знань через створення збірки журналів «Цікавий світ рослин»


- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації.

-

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

Фасилітація

Блог вчителя

Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на три групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Група 1- шукає інформацію про дивовижні рослини; створює журнал «Рослини-рекордсмени»; добирає малюнки, ілюстрації до журналу Група 2 - підбирає інформацію про рослини-обереги; знайомить з особливостями народних повір'їв та обрядів; ознайомлює з лікарськими рослинами рідного краю; підбирає малюнки, ілюстрації, гербарний матеріал; створює журнал «Рослини-обереги». Група 3 - досліджує сторінки Червоної книги України; збирає матеріал про рідкісні рослини нашого краю; створює журнал «Червона книга рідного краю».


Публікація учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі.Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Публікації, за якою будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію. Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання PowerPoint Презентації, за якою будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, за розкриття змісту, за якість оформлення, грамотність, привабливість. Оцінюватись буде кінцевий результат – створення журналу

Документ для поточного оцінювання учнів

Документ оцінювання навчальних потреб учнів

Документ оцінювання учнівської презентації

Документ оцінювання учнівської публікації

Корисні ресурси

- легенда

- картинки рослини Червоної книги

рослини - символи України

конспект уроку природознавства

Інші документи

форма опитування

дозволи батьків[1]%