Робота із формулами та функціями в табличному процесорі

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета.

Ознайомити учнів з методами уведення формул та функцій в табличний процесор. Вироблення умінь уведення формул та функцій в електронні таблиці.

Розвивати пізнавальний інтерес, уявлення про застосування електронних таблиць у різних предметних галузях, творчу активність.

Виховувати інтерес до інформатики.

Обладнання.

Табличний процесор Excel, на дошці записано 5 ситуацій, на столах лежать інструктажі з ТБ при роботі за комп'ютером.

Тип уроку. Комбінований

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань методом "Мозкової атаки"

• Що таке електронна таблиця

• Які основні функції ЕТ

• Як увести дані в ЕТ

• Як скопіювати дані.

• Які є типи даних

• Що таке метод авто заповнення?

ІІ . Інтерактивна гра "Знайди вихід"

Учням пропонується знайти вихід із ситуацій, що склалися при роботі з табличним процесором.

Ситуація 1. Після введення числа 2,5 на екрані з'явилося «2 березня». Що робити, і чому так сталося?

Ситуація 2. Після введення даних в другу колонку, частина слів, прописаних в першій колонці стала закритою другою колонкою. Що робити?

Ситуація 3. Після введення даних числа десь зникли і замість них висвітлився набір решіток. Що робити?

Ситуація 4. При введенні десяткових дробів, числа чомусь округлюються.

Ситуація 5. Як увести дані у вигляді заповнення арифметичною прогресією.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

Електронні таблиці дають змогу нам розв'язувати різноманітні задачі із різних предметних галузей. І однією із особливостей розв'язання таких задач - є уміння ввести формули чи функції в табличний процесор. Формула починається символом "=" і є сукупністю операндів, об'єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреси комірки (посилання на комірку), функція. У полі комірки після уведення формули може відображатися формула, або значення, обчислене за формулою. Автозаповнення формулами виконується так само, як і авто заповнення числами. Його особливість полягає у необхідності копіювання посилань на інші комірки. У ході автозаповнення до уваги береться характер посилань у формулі: відносні посилання змінюються відповідно до відносного розташування копії й оригіналу, абсолютні - залишаються незмінними для прикладу уведемо в комірку С1 формулу =А1+В1. При копіюванні формули методом автозаповнення вправо або вниз, посилання змінюються за схемою:

Посилання у вихідну комірку Посилання у наступну комірку

Заповнення вправо Заповнення вниз

А1(відносна) В1 А2

$A1(абсолютна за стовпцем) $A1 $A2

A$1(абсолютна за рядком В$1 $1 $A$1(абсолютна) $A$1 $A$1


У будь-яких версіях Excel для різних типів обчислень є безліч вбудованих функцій: математичних, статистичних, логічних, текстових і т.д. Функція має ім'я і, як правило, аргументи, що записуються в круглих дужках, слідом за іменем функції. Дужки - обов'язкова приналежність функції, навіть, якщо в неї немає аргументів. Якщо ж аргументів декілька, то вони відокремлюються комою. Аргументами можуть бути числа, адреси комірок, діапазони комірок, арифметичні вирази і функції. Зміст і порядок проходження аргументів однозначно визначений описом функції, складеним її автором. Наприклад, якщо в комірці А7 записана формула =SIN(A6*A6) її значенням буде значення функції синуса комірки А6 у квадраті. Для спрощення введення функцій, спеціально передбачений Майстер функцій, який можна викликати натисканням кнопки f(x) рядка формул, або натисканням меню "Вставка-Функція". Найпоширенішими є математичні функції.

ІV. Повторення правил техніки безпеки.

Перед вами лежать ПТБ. Даю вам 3 хвилини на повторення.

V. Вироблення практичних навичок.

На минулому уроці ви зберігали файл "Успішність дівчат". Відкрийте його і заповніть дві останні колонки "Середній бал" та "Рейтинг". Для заповнення колонки "Середній бал" використайте функцію статистичну "Срзнач" і виділіть ті комірки, середнє значення із яких буде вибране. Скопіюйте комірки до кінця списку. Рейтинг учнів визначаємо, використовуючи функцію =РАНГ (у статистичних). (Ранг числа - це його величина, щодо інших значень у списку. Якщо список відсортувати, то ранг числа буде його позицією). Для введення рангу у комірку J5 введіть формулу =РАНГ(G3;$G$3:$G$16). Далі скопіюйте комірки вниз. При цьому у вас програма набуде вигляду: успішність дівчат за І семестр

Прізвище ім'я алгебра геометрія інформатика біологія фізика хімія середній бал рейтинг

Антоненко Оксана 7 8 8 10 8 8 8,16666667 8

Барташ Ангеліна 4 5 7 8 6 6 6 13

Ворона Анна 5 5 6 9 6 6 6,16666667 12

Гайдай Ольга 8 9 9 10 9 9 9 6

Дмитренко Олена 11 10 11 11 10 11 10,6666667 2

Комарова Світлана 7 6 8 9 8 8 7,66666667 10

Лапоть Катерина 5 5 7 9 5 5 6 13

Миколаєнко Олена 6 7 7 9 7 7 7,16666667 11

Носова Оксана 8 9 9 10 8 8 8,66666667 7

Тимченко Тетяна 9 10 10 11 10 10 10 3

Темницька Світлана 9 10 10 11 10 10 10 3

Якименко Наталія 11 11 11 11 11 11 11 1

Яременко Олена 10 9 10 8 9 9 9,16666667 5

Яковенко Світлана 8 8 9 8 8 8 8,16666667 8

Збережіть та закрийте програму.

VІ. Підсумок уроку.

Дайте відповіді на запитання:

• Що таке формули в Excel?

• Що таке функція в Excel?

• Як вставити формулу?

• Як вставити функцію?

• З якими функціями ви ознайомилися на уроці?

VІІ. Домашнє завдання.

Вивчити розділ1 §3,4 п.4.4-4.5 (підручник І.Т.Зарецька, А.М.Гуржій, О.Ю.Соколов Інформатика, частина 2, К., "Форум", 2004)