Робота з редактором формул

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема. Робота з редактором формул.

Мета:

Навчальна: формувати вміння вводити формули.

Виховна: виховати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність.

Розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси, навики роботи на комп’ютері.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. Організаційна частина. Привітання, перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

Фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями.

Контрольні питання:

1. Яка панель інструментів у Word призначена для створення автофігур?

2. Як намалювати коло, квадрат, криву?

3. Як повернути об'єкт на 180°?

4. Як масштабувати об'єкт (змінювати розмір), зберігаючи його пропорції?

5. У чому полягає операція групування і розгрупування?

6. Як створити фігурний текст WordArt?

7. Як виконати вставку малюнка у документ?

3. Вивчення нового матеріалу.

Під час підготовки в текстовому редакторі реферату чи наукової статті в документ іноді потрібно вставляти формули, рівняння, формулювання теорем та їхні доведення,що використовують особливу символіку: математичну, фізичну, хімічну та ін.

Із створенням нескладних формул, які містять літери грецького алфавіту і математичні символи, ви вже знайомилися в 9-му класі.

Вставити в текстовий документ складніші формули, які мають багаторівневу структуру і не можуть бути розміщені в одному рядку, можна такими способами.

I спосіб.

Можна запустити Редактор формул через піктограму. Щоб "витягнути" піктограму на панель інструментів потрібно виконати команду Сервіс-Настройка ..., на вкладці Команди вибрати категорію Вставка.

Залишається помістити потрібний значок на панель інструментів, взявши кнопку і перемістивши її в потрібне місце.

II спосіб.

1.Вкажіть місце для вставки формули.

2. У меню Вставка виберіть команду Об’єкт, а потім відкрийте вкладку Створення.

3. У списку Тип об'єкта виберіть Microsoft Equation 3.0.

Якщо редактор формул недоступний, його потрібно встановити.

4. Натисніть кнопку OK.

5. Створіть формулу, вибораючи символи на панелі інструментів Формула і вводячи змінні та числа з клавіатури. Верхній рядок панелі інструментів Формула містить більше 150 математичних символів. Нижній рядок використовується для вибору різноманітних шаблонів, призначених для побудови дробів, інтегралів, сум та інших складних виразів.

В редакторі формул не працює клавіша Пробіл, оскільки інтервали між символами задаються автоматично. Однак якщо необхідно збільшити інтервал, можна скористатися кнопкою Прогалини і багатокрапки в верхньому ряду панелі інструментів. Спадне меню цієї кнопки дозволяє вибрати величину інтервалу між поточним і наступним полями у формулі.

6. Закінчивши введення формули, потрібно клацнути мишею поза області формули (можна також натиснути клавішу Esc). Введена формула автоматично вставляється в текст як об’єкт. Далі можна змінювати розмір формули, переміщати її мишкою, копіювати в буфер обміну (попередньо виділивши формулу). Для редагування формули потрібно виконати на ній подвійне клацання. При цьому автоматично відкривається вікно редактора формул. Налаштування редактора формул складаються у призначенні шрифтів для різних елементів, що входять у формулу, визначенні розмірів типів елементів, а також інтервалів між різними типами елементів.

Налаштування стилів шрифтів

Пункт меню Стиль редактора формул містить список стилів, які можна привласнити формулою. Краще всього використовувати стиль Математичний, в цьому випадку редактор формул сам визначить, який стиль потрібно застосувати до конкретного елементу формули.

Налаштування шрифтів виконується в діалоговому вікні Стиль, яке відкривається командою меню Стиль Визначити (рис. 1).

Pic3.jpg Рис.1 Вікно налаштування стилів редактора формул

Поля-прапорці дозволяють встановити формат символів будь-якого елементу формули. Формат Похилий встановлюють для функцій, змінних і грецьких букв (малих і великих), тому що в математичних формулах зазначені елементи прийнято записувати курсивом.

В текстовому полі Мова: Стиль «Текст» рекомендується залишити значення Будь-який, — в цьому випадку в формулах можна буде використовувати як латинські, так і російські літери, перемикаючи клавіатуру звичайним чином.

Налаштування розмірів елементів.

Розміри різних елементів формули можна заздалегідь налаштувати в діалоговому вікні Розміри, що відкривається командою меню Розмір Визначити (рис. 2).

Pic4.jpg Рис. 2. Налаштування розмірів елементів формули

Щоб змінити розмір типу елемента, потрібно клацнути в його полі (при цьому в поле Зразок відповідний елемент виявиться виділеним) і ввести нове значення розміру.

Кнопка За замовчуванням відновлює всі розміри, встановлені в редакторі формул за замовчуванням.

Кнопка Застосувати дозволяє попередньо переглянути результат зміни типів розмірів. Після використання кнопки Застосувати слід вибрати або кнопку Відмінити, або кнопку Ok. Якщо вибирається кнопка Скасувати, то нові розміри не будуть застосовані. Якщо вибирається кнопка Ok, нові розміри застосовуються.

При перевизначенні типу розміру всі формули в поле редактора формул оновлюються у відповідності зі зробленими змінами. На формулах, раніше збережених в документі, зроблені зміни не відображаються, якщо їх більше не редагувати в редакторі формул.

Налаштування інтервалів між елементами формули

В редакторі формул необхідні інтервали між символами створюються автоматично. Для налаштування інтервалів між різними елементами формули використовується діалогове вікно Інтервал (Формат Інтервал), показане на рис. 3.

Pic5.jpg Рис. 3. Вікно налаштування інтервалів

При введенні значень можна використовувати початкові установки редактора формул, визначені у відсотках до звичайного розміру.

Для перегляду всіх значень інтервалів в цьому вікні використовують смугу прокрутки. У полі Зразок показані визначаються інтервали.

Для відновлення початкових установок редактора формул служить кнопка За замовчуванням.

4. Закріплення вивченого матеріалу.

Практична робота. Кожен з учнів отримує завдання для виконання.

Pic6.jpg

5. Підведення підсумків і повідомлення домашнього завдання.

Д/з. Підручник ст.43-45