Робота з графічними об’єктами у середовищі текстового процесора. Автофігури(3.9)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета навчити учнів працювати з графічними об’єктами та авто фігурами у середовищі ТП; розвивати вміння роботи з текстовими документами, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

Хід уроку:

Актуалізація опорних знань та умінь

1. Фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями.

Контрольні питання:

1. Як додати у документ таблицю?

2. Знайдіть відповідну функцію для кожної кнопки (усно):

Hh.JPG

2. Виконання практичного завдання на комп'ютері:

Створіть у документі таблицю, відредагуйте її та відформатуйте за зразком.

Ll.JPG

Виклад нового матеріалу

1.Графічні об'єкти у Word.

2.Додавання у документ графічних об'єктів.

3.Панель Малювання.

4.Малювання примітивів.

5.Операції з графічними об'єктами.

 • Зміна розмірів об'єкта.
 • Переміщення і копіювання об'єктів.
 • Повертання і відображення об'єкта.
 • Групування і розгрупування об'єктів.
 • Задавання порядку об'єктів.
 • Форматування графічних об'єктів.
 • Параметри графічних об'єктів.
 • Робота з фігурним текстом WordArt. Форматування фігурного тексту WordArt.

7.Малюнки з колекції Microsoft Office.

8.Вставка малюнків з файлу.

Практичне завдання

Завдання 1

Намалюйте за допомогою піктограми Автофігури наступні графічні примітиви:

 • овал
 • трапецію
 • зірку

стрілку

Завдання 2

Побудуйте автофігури за зразком, використовуючи операцію копіювання та змінення розміру фігури:

Kk.JPG

Завдання 3

Використовуючи операції повернення та відображення створіть автофігури за зразком:

Ss.JPG

Завдання 4

Намалюйте та відформатуйте автофігури за зразком:

Dd.JPG

Завдання 5

Оформіть слово Канікули фігурним текстом за зразком:

Xx.JPG

Завдання 6

Вставте у документ будь-які три малюнки з колекції Microsoft Office.

Завдання 7

Створити кросворд за поданим зразком.

Rr.JPG

Систематизація та узагальнення нового матеріалу

Фронтальне опитування учнів за контрольними питаннями.

1.Яка панель інструментів у Word призначена для створення автофігур?

Домашнє завдання

2.Як намалювати коло, квадрат, криву?

3.Як повернути об'єкт на 180°?

4.Як масштабувати об'єкт (змінювати розмір), зберігаючи його пропорції?

5.У чому полягає операція групування і розгрупування?

6.Як створити фігурний текст WordArt?

7.Як виконати вставку малюнка у документ?