Робота з графічними об’єктами в середовищі ТР

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Тема. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора.

Мета:

навчальна: формувати навички роботи з різнотипними об'єктами-елементами документа: рисунками, фігурним текстом, формулами,

діаграмами;

розвивальна: розвивати образне мислення, творчу уяву, уважність, зорову та моторну координацію;

виховна: розвивати охайність та уважність під час роботи з різними типами об'єктів; формувати інтерес до використання інформаційних технологій.

Обладнання: картки із завданнями, інструкції щодо виконання практичної роботи.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід Уроку

I. Організація класу до заняття

II. Актуалізація опорних знань. Контроль знань

Самостійна робота

Варіант 1

1. Як знайти потрібний рисунок?

2. Як пропорційно зменшити розміри рисунка?

3. Як вставити діаграму в документ?

4. Як розтягнути рисунок з обох боків.

5. Як зняти активізацію рисунка?

Варіант 2

1. Як активізувати рисунок?

2. Як перемістити рисунок?

3. Як вставити в документ об'єкт Word Art?

4. Як вставити формулу в документ?

5. Що зробити, щоб текст обтікав рисунок?

Оцінювання: за кожну правильну відповідь —1 бал, максимальна кількість — 5 балів.

III. Мотивація навчальної діяльності.

На попередньому уроці ми ознайомлювалися з можливостями Word. Вчилися малювати всередині тексту й пересувати створені рисунки в будь-яке місце документа, збільшувати або зменшувати їх, комбінувати фрагменти з кількох рисунків для створення нового. Ще рисунок можна запозичити з іншого документа у свій документ, також можна знайти файл рисунка на компакт-диску і вставити у свій текст або фотографію, картину, креслення ввести в документ за допомогою сканера.

—Як ви думаєте, з якою метою використовують у текстах рисунки?

Прогнозована відповідь учнів

Рисунки в документах використовуються, щоб при¬вернути увагу (наприклад, оголошення), для ілюстрації тексту в книгах, для діаграм, щоб стисло подати інформацію про фінансову діяльність підприємства. Документ з рисунком стає виразним і цікавим.

—Які типи рисунків можуть знаходитись у текстово¬му документі Word?

Прогнозована відповідь учнів

У текстовому документі Word можуть знаходитися рисунки:

• створені в середовищі Word;

• створені графічними редакторами;

• одержані за допомогою сканера;

• одержані з Internet;

• скомбіновані із фрагментів інших рисунків;

• запозичені із документів Word, Ехсеl тощо.

На цьому уроці ми починаємо виконувати роботу з графічними об'єктами в cередовищі текстового редактора (ТР).

Завдання уроку:

• робота з об’єктом Word Art ;

• робота з рисунком;

• робота з рисунками, які складаються з окремих графічних елементів;

• групування об'єктів;

• вставка формули у ТР;

• робота з таблицями у ТР;

• вставка діаграм.

IV. Практична робота

1. Інструктаж щодо виконання практичної робота

2. Виконання практичної роботи

Тема. Робота з графічними об'єктами в середовищі текстового редактора

Хід роботи

1. Наберіть 5 рядків із будь-якого вірша.

2. Заголовок виконайте у вигляді об'єкта Word Art (попередньо виділіть його!).

3. Оздобте цей файл рисунком на ваш вибір.

4. На наступному аркуші (використовуючи розрив сторінки) намалюйте піраміду за зразком:

00067.JPG

а) Намалювати ребра за допомогою кнопки Линия панелі Рисование;

б) Задати потрібний тип і колір ліній;

в) Об’єднати рисунок в одне ціле:

• виконати команду Вибор об’єкта;

• виділити весь рисунок;

• натиснути на кнопку Группировать.

5. Скопіюйте одержану піраміду.

6. Другу піраміду розташуйте вершиною вниз:

0069.JPG

7. Згрупуйте три піраміди в єдиний об’єкт.

8. Вставте біля піраміди формули обчислення її площі й об'єму:

0068.JPG

9. Створіть таблицю успішності із трьох улюблених предметів за І семестр і прогнозу результатів із цих предметів у II семестрі

Наприклад:

0070.JPG

10. На основі таблиці побудуйте діаграму.

11. Покажіть роботу вчителю.

3. Оцінювання практичної роботи

Оцінювання: за правильно виконані 1-2 завдання – 1 бал, 4-7 завдання – 3 бали, 8 завдання – 1бал, 9-10 завдання – 2 бали.

Максимальна кількість – 7 балів.

V. Підсумок уроку

• Що ви сьогодні навчилися робити?

• 3 якими труднощами під час виконання роботи ви зіткнулися?

• Які шляхи подолання цих труднощів?

Ви навчилися самостійно за допомогою графічних об'єктів ТР створювати рисунки, згруповувати окремі елементи, в єдиний об'єкт, перемішувати, копіювати, змінювати розміри рисунків, працювати з таблицями, вставляти діаграми і формули у ТР.

VI. Домашнє завдання

Створити рекламне оголошення фірми, із включенням графічних об'єктів.

Коляда О.М-53