Робота в середовищі програмування

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Практична робота № 2 «Робота в середовищі програмування»

Мета: сформувати навички запису, редагування програм мовою Паскаль; відлагодження та тестування робочих варіантів авторських програм; виховати інформаційну культуру учня.

ХІД УРОКУ

Інструктаж з правил безпеки та правил поведінки під час роботи на комп'ютері.

На попередніх уроках ми розпочали розв'язувати задачу на обчислення площі трикутника за значеннями трьох його сторін і розглянули етапи розв'язування до побудови алгоритму включно. Наступним етапом розв'язування, як вам відомо, є перекладення алгоритму на мову програмування, чим ми займемося саме сьогодні.

Етапи практичної робота

1. Запустити середовище програмування відомим вам способом.

2. Відкрити вікно для створення нового файлу.

3. Набрати текст програми:

program Ініціали1;

var а, b, с: rеаl; P: rеаl;

begin

write ( 'Введіть сторони трикутника ');

readln (а, b, с);

р:= а + b + с;

writeln ('Периметр P=', р) ;

end.

4. Зберегти текст.

5. Відкомпілювати і, якщо компілятор не виявив синтаксичних помилок, запустити програму на виконання.

6. Запустити відлагоджену програму і протестувати її:


№ тексту Аргументи Результат

а b с Р 1 3 4 5 2 2 2 2 3 Введіть свої дані

7. Внести зміни в текст програми:

program Ініціали1;

vаг а, b, с: rеаl; р: rеаl;

begin

write ( 'Введіть сторони трикутника ');

readln (а, b, с);

р: = а + b + с;

writeln ('Периметр P=',р:6:2) ;

end

Результат записати в таблицю тестування. Зробити висновки. (Запис р : 6 : 2 означає виведення значення дійсного числа р у фор¬маті: 6 символів виведення, з них 2 символи — десяткові знаки, один символ — розділювач цілої і дробової частини — крапка, решта — 3 символи — ціла частина числа, тобто ххх.хх).

8. Вписати ще кілька операторів до програми:

program Ініціали1;

vаг а, b, с: rеаl; р,S: rеаl;

begin

write ( 'Введіть сторони трикутника ');

readln (а, b, с);

р: = а + b + с;

writeln ('Периметр P=',р:6:2) ;

р:=р/2;

S:= sqrt( р*(р-а)*(р-b)*(р-с));

writeln ('Площа S =',S:6:2) ;

end

9. Протестувати програму і записати результати її виконання:

№ тесту Аргументи Результати

в Ь с Р S 1 3 4 5 2 2 2 2 3 13 14 15 4 5 5 8

.


10. Зберегти налагоджену програму, закрити вікно з виконуваною програмою, завершити сеанс роботи в середовищі програмування.

Домашнє завдання

Оформити письмовий покроковий звіт про виконану практичну роботу. Не забудьте записати свої висновки та результати тестування.