Реалізація на ЕОМ програм з використанням підпрограм-процедур (Лабораторна робота)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Мета роботи: Оволодіти практичними навичками розробки та програмування обчислювального процесу з використанням підпрограм-процедур. Засвоїти опис підпрограм-процедур та звернення до них у програмах.

За час виконання лабораторної роботи студент повинен освоїти:

• опис підпрограм-процедур;

• використання у виразах звернень до підпрограм-процедур;

• взаємодію фактичних аргументів та формальних параметрів при зверненні до підпрограм-процедур;

• використання локальних та глобальних змінних;

• сторонні ефекти при використанні підпрограм;

• вивід результатів виконаної роботи.

Завдання на лабораторну роботу:

Скласти схему алгоритму та програму на Паскалі обчислення значення змінної F з використанням підпрограми-процедури обчислення елементу масиву xi (таблиця 1). Вхідні дані з таблиці 3 вибирати згідно даних варіанту, що заданий в таблиці 2. Дані ввести через опис типізованих констант. Вивід результатів передбачити у неформатованій формі. Сталі a=0.98, c=1.1.

Порядок виконання лабораторної роботи:

• використовуючи відповідний ярлик, викликати інтегроване середовище Borland Pascal for Windows;

• ввести тексти програм (в першій стрічці обов’язково має бути коментар, в якому вказати номер роботи, групу та прізвище виконавця);

• текст програми записати у відповідну папку (каталог) своєї групи;

• відкомпілювати програму, виправляючи при цьому можливі помилки;

• відлагоджену програм виконати, записуючи отриманий результат;

• оформити звіт про виконану роботу.

Контрольні питання:

  1. Синтаксична діаграма опису підпрограм-процедур в Паскалі. Пояснення та приклад.
  2. "Сторонній ефект" використання глобальних змінних при звертанні до підпрограм.
  3. Поняття рекурсії при використанні підпрограм. Приклад.
  4. Поняття про параметри-змінні та параметри-значення.
  5. Локальні та глобальні змінні при використанні підпрограм в Паскалі.
  6. Застосування оператора процедури при зверненні до підпрограми-процедури. Приклад.
  7. Оформлення програми з використанням підпрограм.
  8. Взаємодія фактичних аргументів та формальних параметрів при зверненні до підпрограм.

Варіанти завдань лабораторної роботи:

Таблиця 1.

Nd11.jpg Nd12.jpg Nd13.jpg

Таблиця 2.

Nd21.jpg

Таблиця 3.

Nd5.jpg