Практична робота №1 Табличний процесор Excel

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій.

Завдання: Для заданої таблиці, у якій наведені результати іспитів, створити електронну таблицю, виконати її редагування.

Таблиця 1

Ex 1.JPG


Хід роботи

Організаційний момент

Вивчення нового матеріалу

  • Із дозволу вчителя ввімкніть комп'ютер і завантажте табличний процесор MS Excel (Пуск\Программы\ Microsoft Office\Microsoft Excel 2003).
  • У таблиці 1 наведено результати іспитів. Створіть відповідну електронну таблицю (див. мал. 1). Переконайтеся в тому, що в ній немає помилок.
  • Внесіть до створеної електронної таблиці такі зміни: замість предмета "Геометрія" введіть "Алгебра"; замість прізвища "Сомов І.Н." уведіть прізвище "Костенко І.А."; учневі Перілко В.О. замініть оцінку "З" з фізики на оцінку "4".
  • Викресліть із електронної таблиці рядок, у якому зазначено прізвище Перілко В.О.
  • Якщо всі попередні пункти виконано правильно, ви отримаєте електронну таблицю з даними, наведеними в таблиці 2.
  • Додайте ще один новий лист і назвіть його своїм ім’ям. (ПКМ на назві листа-Перейменувати)

7. Перенесіть всю інформацію на цей лист. 8. Введіть у поле Прізвища- прізвища своїх одногрупників. 9. Надати стиль шрифту і вирівнювання тексту за зразком. (Вертикальне вирівнювання тексту по центру можна встановити у вікні команди меню Формат/Ячейки на вкладинці Выравнивание). 10. Оформити таблицю за зразком (Вкладки Вид, Граница команди меню Формат/Ячейки).

Підсумок уроку

11. Зберегти (Файл-Зберегти як) документ на диску D у своїй папці ( «Група <Прізвище>»), надавши йому ім'я Практична_Excel_1. 12. Покажіть одержані результати викладачу. Додаткове завдання: «Обчислити середній бал та загальну суму балів». 13. Вставити додатково 2 стовпці в кінці таблиці (Вставка-Стовпець). 14. Обчислити загальну суму балів та середні бал (Вставка-Функція-Sum, Average). 15. Підтвердіть збереження внесених змін (Файл-Зберегти). Покажіть одержані результати викладачу. 16. Закрийте програму MS Excel і вимкніть комп'ютер.

Домашнє завдання