Правила мов програмування

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Опис уроку

Тема: Опис програм за правилами мови програмування. Мета: Навчити дітей описувати програми за правилами мови програмування. Тип: Комбінований урок. Вид: Пояснення нового матеріалу. Тривалість: 45 хвилин.


Хід уроку

Організаційна частина.

==Актуалізація опорних знань методом фронтального опитування. Заохочуємо до роботи всіх присутніх. ==

Що таке алгоритм? Що таке програма? Що таке мова програмування?

Пояснення нового матеріалу.

запис в зошити: Тема: Опис програм за правилами мови програмування. План уроку: 1. Елементарні конструкції 2. Структура програми 3. Оператор присвоєння 4. Оператори введення і виведення ЕЛЕМЕНТАРНІ КОНСТРУКЦІЇ

  Елементарні конструкції мови ПАСКАЛЬ містять у собі імена, числа і рядки. Імена (ідентифікатори) називають елементи мови - константи, мітки, типи, змінні, процедури, функції, модулі, об'єкти. Ім'я - це послідовність букв, цифр і знака підкреслення, що починається з букви. Ім'я може містити довільну кількість символів, але значущими є перші 63 символи. 

Не дозволяється в мові ПАСКАЛЬ використовувати як імена службові слова і стандартні імена, якими названі стандартні константи, типи, процедури, функції і файли. Приклади імен мови ПАСКАЛЬ: аb12 r1m SIGMA gamma I80_86. Числа в мові ПАСКАЛЬ звичайно записуються в десятковій системі числення. Вони можуть бути цілими і дійсними. Цілі числа записуються у формі без десяткової крапки, наприклад: 217 -45 8954 +483 Дійсні числа записуються з десятковою крапкою чи у формі з використанням десяткового порядку, що зображується буквою Е: 28.6 0.65 -0.018 4.0 5Е12 -1.72Е9 73.1Е-16 ПАСКАЛЬ допускає запис цілих чисел і фрагментів дійсних чисел у формі з порядком у шістнадцятковій системі числення:

  $7F   $40   $ABC0

Рядок в мові ПАСКАЛЬ - це послідовність символів, записана між апострофами. Якщо в рядку як змістовний символ необхідно ужити сам апостроф, то варто записати два апострофи. Приклади рядків: 'РЯДОК' 'STRING' 'ПРОГРАМА' 'АДЮТАНТ' СТРУКТУРА ПРОГРАМИ Програма мовою ПАСКАЛЬ складається з заголовка, розділів описів і розділів операторів. Заголовок програми містить ім'я програми, наприклад: Program My_prog; Опис може містити в собі розділ бібліотек, що підключаються, (модулів), розділ опису міток, розділ опису констант, розділ опису типів, розділ опису перемінних, розділ опису процедур і функцій.

 Розділ опису модулів визначається службовим словом USES і містить імена модулів, що підключаються, (бібліотек) як вхідних до складу системи TURBO PASCAL, так і написаних користувачем. Розділ опису модулів повинний бути першим серед розділів описів. Імена модулів відокремлюються один від одного комами:

uses CRT, Graph;

Опис констант дозволяє використовувати імена як синоніми констант, їх необхідно визначити в розділі описів констант:
  const K= 1024;  MAX= 16384;

У розділі опису перемінних необхідно визначити тип усіх змінних, використовуваних у програмі:

  var P,Q,R: Integer;
     A,B:  Char;
     F1,F2: Boolean;
 Опис типів, процедур і функцій буде розглянуто нижче. Окремі розділи описів можуть бути відсутні, але варто пам'ятати, що в ПАСКАЛЬ - програми  повинні бути обов'язково описані усі компоненти програми.

Розділ операторів являє собою складений оператор, що міститься між службовими словами

    begin.......end

послідовність операторів. Оператори відокремлюються один від одного символом ;. Текст програми закінчується символом крапка. Крім описів і операторів ПАСКАЛЬ - програма може містити коментарі, що являють собою довільну послідовність символів, розташовану між відкриваючою дужкою коментарів { і закриваючою дужкою коментарів }, ъх таколж можна замінити конструкцією (* текст коментаря*). Текст ПАСКАЛЬ - програми може містити ключі компіляції, що дозволяють керувати режимом компіляції. Синтаксично ключі компіляції записуються як коментарі. Ключ компіляції містить символ $ і буква-ключ з наступним знаком + (уключити режим) чи - (виключити режим). Наприклад:

 {$E+} - эмулировать математичний співпроцесор;
 {$F+} - формувати далекий тип виклику процедур і функцій;
 {$N+} - використовувати математичний співпроцесор;
 {$R+} - перевіряти вихід за границі діапазонів.
 Деякі ключі компіляції можуть містити параметр, наприклад:
 {$I ім'я файлу} - включити в текст компилируемой програми названий файл.
 Приклад запису простої програми:
    Program TRIANG;
     var A, B, C, S, P: Real;
     begin
     Read(A,B,C);
     WriteLn(A,B,C);
      P:=(A+B+C)/2;
      S:=Sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C));
     WriteLn('S=',S:8:3)
     end.

ОПЕРАТОР ПРИСВОЄННЯ Тип перемінної і тип вираження повинні збігатися крім випадку, коли вираження відноситься до цілого типу, а змінна - до дійсного. При цьому відбувається перетворення значення вираження до дійсного типу. ОПЕРАТОРИ ВВЕДЕННЯ І ВИВЕДЕННЯ Розглянемо організацію введення і виведення даних з термінального пристрою. Термінальний пристрій - це пристрій, з яким працює користувач, звичайно це екран (дисплей) і клавіатура. Для введення і виведення даних використовуються стандартні процедури введення і виведення Read і Write, що оперують стандартними послідовними файлами INPUT і OUTPUT.

 Ці файли розбиваються на рядки змінної довжини, відокремлювані один від одного ознакою кінця рядка. Кінець рядка задається натисканням клавіші ENTER.
 Для введення вихідних даних використовуються оператори процедур введення:
    Read(A1,A2,...AK);
    ReadLn(A1,A2,...AK);
    ReadLn;
 Для вивелення результатів роботи програми на екран використовуються

оператори:

    Write(A1,A2,...AK);
    WriteLn(A1,A2,...AK);
    WriteLn;

Підсумки уроку

Ми розглянули з вами тему про опис програм за правилами мови програмування, можливо в когось виникли якісь запитання, те запитуйте. Якщо запитань нема, давайте повторимо ті що ми вивчили на цьому уроці. 1. Як запустити програму на виконання? 2. Що таке алфавіт мови програмування? 3. Що таке зміні та константи? 4. Що таке ідентифікатори величин? 5. Які є типи величин? 6. Що таке вказівка присвоювання? 7. Які є стандартні типи зміних? Домашнє завдання: Верлань, Апатова “Інформатика 10-11” сторінка 23-27. Макарова “Інформатика 10-11” параграф 13. “Інформатика. Збірник задач” пункт 5.2. сторінка 54-58. Підсумок уроку: На цьому уроці ми з вами ознайомилися з описом програм за правилами мови програмування. Познайомилися з основними частинами програми і наш урок підійшов до завершення. Вивчіть добре домашнє завдання, тому що на наступному уроці в нас буде практичне заняття по цій темі. Урок завершений, дякую за увагу. До побачення!!!