Портфоліо з теми 'Алгоритми і виконавці'(інформатика, 2)

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук


Назва навчальної теми

Алгоритми і виконавці

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

інформатика, математика, українська мова

Вік учнів, клас

7 років, 2 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Дослідницько-творчий проект проводиться в 2 класі. В ході проекту учні мають дослідити завдання різних джерел з інформатики (збірники, підручники, Інтернет джерела), проаналізувати їх, створити свої власні завдання та апробувати їх на уроках в своєму та паралельних класах. Кінцева мета проекту – оформити збірку «Алгоритми навколо нас», провести тестування «Хто важливіший: робот чи людина?», створити збірку «Казки у вигляді алгоритму». Учні працюють у групах: «Бджілки», «Сонечка», «Квіточки».

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання, мислення учнів та їх міркування. На початку проекту учні дають відповіді на запитання опитувальника, заповнюють діаграму та таблиці назва посилання З-Х-Д. Це допомагає вчителю відслідкувати знання, уміння учнів та їх індивідуальні навчальні потреби щодо цієї теми. Під час роботи над проектом учні створюють блог групи, а для самооцінки та корекції діяльності використовують контрольний список заитань для неї, щоб планувати та здійснювати моніторинг свого прогресу під час створення блогу. Форма оцінювання для блогу описує критерії ведення сторінки групами. В ході роботи над проектом спеціальна форма оцінювання дослідження використовується для самостійної оцінки дослідження, яке виконувала група. Наприкінці роботи над проектом учні заповнюють форму оцінювання презентації для того, щоб самостійно створювати свої презентації і оцінити свої презентації до оцінки учителя та форму зворотного зв’язку однокласників для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Також дають відповіді на запитання контрольного списку для самозростання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку вивчення теми вчитель збирає ідеї та пропозиції учнів щодо уточнення теми проекту; розробляє та роздає інформаційний буклет для батьків, щоб повідомити про старт проекту, пояснити зміст проекту та залучити їх до участі в дитячому проекті; готує вступну презентацію; готує попередній опитувальник для учнів; допомагає учням об’єднатися в групи по 7 чоловік. До початку роботи над проектом учні придумують назву групи; створюють блог. На початку роботи над проектом учні дають відповіді на питання вступного опитувальника, які фіксуються у відповідях учнів на вступний опитувальник, заповнюють таблички З-Х-Д та діаграму; вчитель демонструє учням вступну презентацію, в ході якої обговорюються ключове та тематичні запитання, аналізуються індивідуальні потреби учнів та вибудовується план роботи групи над проектом. Перед початком основної роботи вчитель проводить інструктаж по роботі за комп’ютером. В основні частині роботи над проектом учні, розподіливши ролі в групі за допомогою вчителя (за списком у журналі), проводять дослідження своїх малюнків, збірника «Алгоритми навколо нас», завдань Інтернет джерел і читають казки. Вони описують об’єкт дослідження, хід дослідження та висновки у збірках та в блозі. Це допомагає вчителю відслідковувати, як просувається робота над проектом, чи всі виконують свої ролі. Для самооцінки свого результату діти заповнюють форму оцінювання дослідження та контрольний список запитань для оцінки блогу. Під час роботи над творчою частиною проекту вчитель надає дітям паспорт роботи з творчим додатком проекту, який допоможе їм спланувати свої дії та провести апробування в цій частині дослідження. Після цього, приступивши до оформлення результатів виконаної над проектом роботи, учні отримують шаблон дитячої презентації та переходять до завершального етапу роботи. Перед початком демонстрації проекту вчителю та однокласникам учні заповнюють форму оцінювання презентації для того, щоб самостійно оцінити її до оцінки учителя та дають відповіді на запитання контрольного списку для самозростання. В заключній частині роботи над проектом кожна група демонструє свої доробки. Вислухавши виступи усіх груп, вчитель пропонує учням проаналізувати роботи своїх товаришів та заповнити форму зворотного зв’язку однокласників для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Після обговорення результатів дослідження вчитель повертається до ключового запитання проекту і в результаті обговорення та співставлення даних дослідження весь клас приходить до одного висновку, який і буде кінцевим результатом виконаного проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Голембйовська Віта

Фах, навчальний предмет

Інформатика

Навчальний заклад

ТНПУ ім. Володимира Гнатюка

Місто\село, район, область

м.Тернопіль Тернопільської обл.

Контактні дані

golembjovska_vo@fizmat.tnpu.edu.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Тренінг вересень-жовтень 2015 року

Місце проведення тренінгу

ТНПУ ім. Володимира Гнатюка

Тренери

Барна Ольга Василівна Галан Віра Іванівна