Поки ви ще невеличкі. Виробляйте добрі звички.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Автор проекту

Іванина Наталя Василівна

Назва проекту

Поки ви ще невеличкі. Виробляйте добрі звички.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоровя ,громадянська освіта.


Вік учнів, клас

Клас: 5-6

Вік: 10-11 років

Стислий опис проекту

Здоров'я дитини - це стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуччя.

Питання збереження та зміцнення здоров'я дитини належать до стратегічних завдань суспільства.

Мета мого проеку полягає в тому щоб переконати молодих людей – моїх учнів у перевазі здорового способу життя.

Завданням нашого проекту є виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя.


Питання проекту

Для чого потрібно правильно харчуватись? Які продукти корисні для твого віку? Які правила потрібно виконувати, щоб завжди залишатись здоровим:Ключове питання

Як за допомогою здорового способу життя можна змінити світ?

Тематичні питання

Для чого потрібно правильно харчуватись? Які продукти корисні для твого віку? Які правила потрібно виконувати, щоб завжди залишатись здоровим:


Змістові питання

Що таке здоровий спосіб життя? Що таке здоровя? Що таке режим дня? Чим відрізняється активний відпочинок від пасивного?


План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

Навчальні цілі щодо вивчення змісту та формування навичок • Щоденне піклування про своє здоров'я. Розпорядок дня. • Правила особистої гігієни. Догляд за руками. • Харчування і здоров’я. Овочі, фрукти, молочні продукти, їх значення для росту та розвитку. • Фізичні вправи і загартовування. • Активний і пасивний відпочинок. Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учні розповідають: • як вони піклуються про своє здоров’я; називають: • ситуації, в яких треба мити руки; наводять приклади: • деяких фізичних вправ і процедур загартовування; розпізнають: • предмети загальної та особистої гігієни; • корисні і шкідливі продукти і напої; • активний і пасивний відпочинок; пояснюють: • чому важливо вчасно лягати спати; • чому дітям потрібно вживати овочі, фрукти та молочні продукти щодня; уміють: • правильно мити руки, використовувати засоби гігієни;Очікувані результати: - виховати в учнів інтерес до вивчення основ здоровя ;

- сформувати у дітей уміння працювати з додатковою літературою;

- знати історію походження основних понять теми та їх використання в інших галузях;

- здійснювати планування роботи, робити обґрунтований вибір для вирішення проблеми;

- ефективно формулювати думки та ідеї шляхом їх чіткого та зрозумілого висловлення та написання;

- демонструвати можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами;

- набути вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміти вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем;

- використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, дослідження, організації, оцінювання інформації;

- вміти створювати публікації, презентації, вікі-статті;

- працювати в блозі та з google- документами.

Діяльність вчителя

Вчитель формулює тему навчального проекту, мету проекту, формулює ключове питання, а також змістові і тематичні питання. Мотивує діяльність учнів.Обговорює цілі проекту. Ознайомлює учнів з презентацією проекту, в якій чітко поставлені вимоги до роботи з проектом і взагалі як його робити. Проводить розподіл учнів на групи за допомогою фасилітації. Далі вчитель розподіляє обов'язки учнів і встановлює час роботи над проектом. В процесі підготовки проекту вчитель по можливості складності питання надає учням консультації щодо роботи, а також допомагає із пошуком інформації. По закінченню проекту відбувається оцінювання результатів за встановленими критеріями.

Презентація вчителя

план вивчення теми

Публікація вчителя

план впровадження пректу

Фасилітація


Діяльність учнів

Учні ознайомлюються з темою проекту, поставленими питаннями, розподіляються на чотири групи і виконують завдання. Кожна група отримує індивідуальне завдання і працює над ним. Перша група готує матеріал про біографію Піфагора, друга - про теорему і різні способи її доведеня, третя - розв'язує на дану тему задачі, а четверта - розповідатимеме вірші про теорему Піфагора. В процесі підготовки до захисту проекту учні вдосконалюють свої навички роботи з програмою Microsoft Office, Internet. Результатом їхньої діяльності буде виступ, презентація, а також публікація.

Презентація учня

Блог учнів

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні ознайомлюються із вступною презентацією вчителя, обговорюють поставленні питання, за допомогою рефлексії попередньо оцінюють свій рівень знань по даній темі. Під час роботи над проектом вчитель та обдаровані учні надають допомогу тим учням, які її потребують. Впродовж підготовки матеріалу для захисту проекту, учитель проводить додаткові тестування і пише з учнями декілька самостійних робіт для перевірки набутих знань. Також учні записують свої враження над проектом в щоденнику рефлексії. По закінченню роботи над проектом учні, користуючись рекомендаціями вчителя, проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи форми оцінювання презентацій та публікацій. Після захисту проекту, відбувається загальне обговорення і підбиття підсумків проекту.

форма опитування

Критерій оцінювання учнівського блогу

Критерії оцінювання учнівської презентації

Критерії оцінювання учнівської публікації

Критерії оцінювання проекту

документ для поточного оцінювання

документ оцінювання навчальних потреб учнів

Корисні ресурси

Здоровий спосіб життя

Ми за здоровий спосіб життя

[www.animationlibrary.com Анімації ,картники ]


Інші документи

дозволи батьків

доступ до сайтів


шаблон документа та форма

результати опитування і діаграма

список використаних джерел

[Категория:Интел ]