Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Кучерук Тетяна Анатоліївна

Урок в 9-В класі:

Тема уроку: Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами.

Зміст навчального матеріалу: Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами. Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами. Мета уроку: Навчитись працювати із текстовими фрагментами, здійснювати пошук та заміну в документі.

Мета: Навчитись копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного та між різними документами; навчитись використовувати засоби пошуку та заміни послідовностей символів, а також текстових фрагментів із заданим форматуванням; сформувати навики роботи з кількома документами.

Тип уроку: Урок формування умінь та навичок.

Обладнання: Комп’ютери, підключені до локальної мережі, програма NetSupport School або мультимедійний проектор, програма Microsoft PowerPoint, доступ до електронного практикуму, текстовий процесор Microsoft Word.

План уроку:

 1. Організаційна частина
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Стимулювання навчальної діяльності
 4. Пояснення нового матеріалу
 5. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя
 6. Діагностика правильності засвоєння учнями знань
 7. Підбиття підсумків уроку
 8. Повідомлення домашнього завдання

Хід уроку:

І.Організаційна частина

Привітання, перевірка підготованості учнів до уроку, перевірка присутності. Повідомлення теми та плану роботи на уроці, мети та завдань уроку.

ІI.Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання. Питання для повторення:

 1. Як виділяти фрагменти тексту в документі Word?
 2. Для чого призначений буфер обміну?
 3. Як в операційній системі Windows XP за допомогою буфера обміну переміщувати чи копіювати об’єкти файлової системи?
 4. Що таке недруковані символи і як їх можна відобразити в документі Word?

ІII.Стимулювання навчальної діяльності

Навідні питання:

 1. Назвіть об’єкти, які складають з блоків. (це можуть бути будинки, моделі, зібрані з конструктора «Лего», персональний комп’ютер і т.д).
 2. А чи можна до них віднести текстовий документ?
 3. Чи можна текстовий документ створювати з окремих частинок?
 4. Що може виступати цими частинками? (Наприклад, саме так відбувається робота над рефератом – текстові фрагменти збирають з різних джерел, узагальнюють, потім виконують форматування, надаючи документу єдиного оформлення. Звичайно, той текст, який уже є в електронному вигляді, не потрібно набирати повторно – його досить скопіювати або перенести у поточний документ.)

IV.Пояснення нового матеріалу

Редагування виділеного фрагменту.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовують буфер обміну Windows. Через цей буфер редактор Word може обмінюватись інформацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою команди Правка/Вырезать або кнопки Удалить панелі інструментів Стандартная. Фрагмент вилучається із тексту і поміщається в буфер обміну. Текст з буферу обміну можна багаторазово читати. Цей текст зберігається в буфері доти, поки в нього не буде занесено новий фрагмент (це може зробити і будь-яка інша програма, що працює в середовищі Windows).

Вилучити виділений фрагмент можна і за допомогою клавіші [Del], але при цьому фрагмент у буфер обміну не заноситься.

Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командою Правка/Вставить

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Вырезать і Правка/Вставить. Досить просто можна перемістити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, відбуксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Копировать і Правка/Вставить. При виконанні першої команди виділений фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснутою клавіша [Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами. Пошук і заміна.

Режим пошуку вказаного фрагмента тексту здійснюється командою Правка/Найти. Ця команда відкриває доступ до вікна діалогу Найти.

В поле Что цього вікна необхідно ввести слово або фразу, яка шукається. В списку Направление потрібно вказати, в якому напрямі слід проводити пошук: вперед (від курсору до початку тексту), назад (від курсору до кінця тексту) чи за всім текстом. Для ігнорування у процесі пошуку різниці між великими та малими буквами необхідно встановити опцію С учетом регистра.

Заміна тексту здійснюється командою Правка/Заменить. Вікно діалогу Заменить подібне до вікна діалогу Найти, але має ряд додаткових елементів. В поле Заменить на вводиться текст заміни.

Перевірка орфографії.

Word дозволяє перевірити орфографію декількома мовами. Для вибору мови слід виконати команду Сервис/Язик і вибрати необхідний елемент зі списка мов. Перевірка орфографії ініціюється командою Сервис/Орфография або кнопкою панелі інструментів Стандартная. Перевіряється виділений фрагмент, а за його відсутності — текст від положення курсору до кінця. Якщо в тексті зустрічається відсутнє в словнику слово, то воно виділяється і відкривається вікно діалогу Орфография.

В першому рядку вікна вказується слово, яке не знайдено в словнику. В списку під ним виводяться близькі за написанням слова як варіанти для виправлень. Якщо таких слів не знайдено, то список порожній. Однак якщо користувач впевнений, що слово написано правильно, він може продовжити перевірку, натиснувши кнопку Пропустить. Для того щоб це слово пропускалось і далі за текстом, слід натиснути клавішу Пропустить все.

Якщо користувач буде використовувати це слово в текстах і далі, то його можна записати в словник користувача. Цей словник буде включати слова, які відсутні в основному словнику, але які потрібно перевіряти. Для включення слова в такий словник треба вибрати елемент CUSTOM.DIC, який є в списку Добавлять в. Якщо в списку близьких за написанням слів є правильне слово, то його слід виділити і натиснути кнопку Заменить. Кнопка Заменить все дозволяє редактору далі автоматично замінювати неправильно написане слово.

Перевірка правопису

Для автоматичного пошуку помилок у тексті та їх виправлення можна виконати перевірку правопису. Для цього потрібно вибрати команду Правопис меню Сервіс або кнопку Правопис на панелі інструментів. У пакеті Місrosoft Оffiсе є словник, і Word автоматично порівнює всі слова тексту зі словами словника. Якщо слово в тексті не співпадає з жодним словом словника, то воно вважається помилковим. При знаходженні кожного такого слова відкривається діалогове вікно Правопис, у якому вказується помилка і варіанти її виправлення. Можна в списку Варіанти вибрати один із запропонований варіантів виправлення. Після цього слід вибрати кнопку Заменить для виправлення поточної помилки або Замінити все для виправлення всіх таких помилок у тексті. Можна самостійно виправити цю помилку відомими засобами редагування або проігнорувати дане повідомлення про помилку (вибрати кнопку Пропустити), якщо на ваш погляд, слово написано вірно і його просто немає в словник) У такому випадку це слово можна додати до словника, вибравши кнопку Додати. Word також визначає пропущені або невірно поставлені розділом знаки. Якщо вибрати команду Параметри меню Сервіс і на вкладці Параметри встановити позначку прапорця Автоматично перевіряти орфографію, то перевірка правопису відбуватиметься автоматично під час введення тексту за допомогою клавіатури. Слова, відсутні в словнику, будуть підкреслюватися червоною хвилястою лінію. Якщо відкрити контекстне меню такого слова, то можна вибрати один із запропонованих варіантів його заміни або одну з команд, що містяться в меню.


V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя

Практична робота №10 «Робота з текстовими фрагментами» Для перевірки та оцінювання роботи учитель просить відкрити два документи (з практичними роботами попереднього та цього уроку) та відобразити їх на екрані у режимі порівняння із синхронним прокручуванням. Після виконання вправ учні можуть перейти до самостійної роботи із додатковими завданнями для закріплення матеріалу. =VI. Діагностика правильності засвоєння учнями знань. Контрольні запитання та завдання.

 1. Яка клавіша стирає символ зліва від курсору?
 2. Яка клавіша стирає символ справа від курсору?
 3. Як вставити пропущений символ?
 4. Як замінити непотрібний символ?
 5. Як розрізати рядки?
 6. Як видалити фрагмент тексту?
 7. Як виділити слово?
 8. Як виділити вільний фрагмент тексту?
 9. Як виділити весь текст?
 10. Як зберегти документ?

VII. Підбиття підсумків уроку.

Опрацювання висновків розділу у формі питань та відповідей.

VIII.Повідомлення домашнього завдання

Підготувати відповіді на запитання уроку та питання для роздумів з підручника. Виконати ті завдання з додатку що не встигли на уроціЗавдання, що виділено кольором, виконуються у випадку, коли для вивчення теми відведено 2 уроки. Їх можна також запропонувати як домашнє завдання або для самостійного виконання.

Додаток до практичного завдання.

Редагування тексту. Пошук і заміна фрагментів тексту

Завдання для І варіанту

 1. Запустити текстовий редактор і створити документ;
 2. Задати нормальний масштаб відображення тексту;
 3. Ввести в документ текстові дані за зразком:

Важливо не кількість знань, а їх якість.

Можна знати дуже багато чого, не знаючи самого потрібного.

Л.М.Толстой.


Хто добре підготувався до бою, той наполовину його виграв.

Сервантес.


Свобода полягає в праві робити усе, що не шкодить іншим.

Кладіус.


 1. Скопіювати текст з документу з попереднього уроку;
 2. Виділити текст і вибрати для нього українську мову перевірки правопису;
 3. Зберегти документ у папці Мої документи під власним прізвищем;
 4. Увімкнути режим відображення недрукованих символів;
 5. Перевірити правопис і виправити помилки;
 6. Форматувати текст за зразком:

1-ше висловлювання - Impact, 14 pt, курсив, синій, 2-міжрядковий інтервал, відступ першого рядка на 0,8 см.

2-ге висловлювання – Tahoma, 16 pt, курсив, червоний, 1,5-міжрядковий інтервал, відступ першого рядка на 1,25 см.

3-тє висловлювання – Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, зелений, відступ першого рядка на 1,25 см.

 1. Зберегти зміни в документі;
 2. Визначити скільки разів у тексті повторюються букви А та С;
 3. Визначити скільки абзаців, слів і символів є в тексті;
 4. Записати результати у звіт;
 5. Замінити весь текс документу попереднього уроку даним
 6. Зберегти зміни в документі та завершити роботу з редактором.

Контрольні запитання:

• Як запустити програму-редактор?

• Які є способи відображення тексту на екрані?

• Як змінити масштаб тексту?

• Як відкрити та зберегти документ?

• Як виділити фрагмент тексту?

• Як увімкнути режим перевірки орфографії?

• Як переглянути статистику документа?

• Для чого потрібна команда пошуку і заміни?

• Як змінити шрифтове форматування?

• Як змінити абзацне форматування?