Ознайомлення з програмою Excel, її інтерфейсом, введенням і редагуванням даних.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

КОНСПЕКТ УРОКУ ПО ТЕМІ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

.

ТЕМА: Ознайомлення з програмою Excel, її інтерфейсом, введенням і редагуванням даних.

МЕТА: Допомогти учням засвоїти призначення електронних таблиць, навчити основам роботи в програмі електронні таблиці Excel. Сприяти встановленню інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості. Розвивати мислення, пізнавальні інтереси.

ОБЛАДНАННЯ: дошка, комп'ютер, комп'ютерна презентація.

ХІД УРОКУ:

.


I. ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ.

Привітання, перевірка присутніх.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ.

Ми вже говорили про те, що часто при роботі з документами в офісі доводиться стикатися з таблицями. І, вивчаючи Word, ми розглядали питання роботи з таблицями. Але назвати Word редактором, ідеально пристосованим для роботи з таблицями, не можна. Він не дозволяє проводити розширене сортування, встановлювати зв'язки між комірками і багато що інше, необхідне при роботі з числовими табличними даними.). Для цієї мети служить спеціальний редактор, призначений для роботи з табличною інформацією, – програма - електронна таблиця Excel.

III. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

Електронні таблиці – це програма для створення і використання документів з автоматичним розрахунком даних, що вносяться. На сьогоднішній день Excel є наймогутнішою програмою, призначеною для роботи з електронними таблицями. Вона володіє безліччю функцій, які нададуть вам істотну допомогу в повсякденній роботі. Слід сказати, що в світі існують і інші табличні редактори – наприклад, російський Лексикон-XL. Однією з найважливіших особливостей електронних таблиць є здатність пов'язувати комірки один з одним за допомогою формул, причому, програма дозволяє працювати з різними форматами відображення чисел – грошовими, цілими, датою, часом, відсотками і багатьма іншими.

Вікно програми Excel

Вікно програми Excel.jpg

.


Робоче вікно Excel містить стандартний рядок заголовка, меню і панелі інструментів. Під ними розташована панель, у складі якої є поле імені і рядок формул. У рядку стану, програми Excel, що знаходиться в нижній частині вікна, виводиться інформація про стан програми, режими її роботи і виконувані операції. Рядок стану також інформує користувача про те, що можна вводити дані або виконувати команду. В цьому випадку в ньому відображається слово Готово.

Робочі книги і робочі листи

При запуску програми Excel відкривається вікно, що містить нову робочу книгу. Робоча книга - це багатосторінковий документ Excel, кожна сторінка якого називається робочим листом. У вікні документа відображається активна сторінка. За умовчанням книга містить три робочих листа з іменами Лист1, Лист2 і Лист3. Користувач може вставити в книгу додаткові листи (максимально можлива їх кількість - 255). На лівому кінці горизонтальної смуги прокрутки знаходяться ярлички листів і кнопки прокрутки для їх перегляду. Таблиці в програмі Excel створюються на робочому листі. Робочий лист роздільний на рядки і стовпці, які, перетинаючись, утворюють комірки. У комірки вводиться вміст таблиці. Робочий лист складається з 256 стовпців (від А до IV) і 65 536 рядків. За умовчанням рядки нумеруються, а стовпці позначаються однією або двома латинськими буквами. Кожна комірка має власну адресу, вона визначається ім'ям стовпця і номером рядки, якому належить комірка. Наприклад, комірка в лівому верхньому кутку робочого листа з текстом, що міститься в ній, має адресу А1. Активна комірка А1 на малюнку виділена рамкою, яка називається рамкою активної комірки, а заголовки стовпця і рядка цього осередку підсвічуються. Активною є тільки одна комірка, і дані можна вводити лише в неї. Для вибору комірки клацніть на ній кнопкою миші, при цьому комірка стає активною.

Введення даних

У комірки робочого листа можуть бути введені дані трьох типів: числа, формули і текст. Числа (до них ми відноситимемо також значення дати і часу) є величини, що використовуються в обчисленнях, скажемо для визначення кількості днів, на яку прострочено повернення відеокасети або для розрахунку нарахованих відсотків на депозит за певний період часу. Формулами називаються інструкції, що вводяться в комірки, відповідно до яких проводяться обчислення. Текст - це інформація, що не є ні числом, ні формулою. Текст обробляється як послідовність символів, навіть якщо він є набором цифр. Дані можуть вводитися тільки в активну комірку - або безпосередньо, або з використанням рядка формул, який розташований під панеллю інструментів у верхній частині екрану, Виберіть потрібну комірку, а потім починайте введення даних. У коміруі з'явиться курсор, а символи, що вводяться, відобразяться як в комірці, так і в рядку формул; при цьому стануть доступними кнопки управління рядка формул. Якщо при введенні даних відбулася помилка, клацніть в рядку формул на кнопці Відміна із зображенням хрестика червоного кольору. Відміняється введення і за допомогою натиснення клавіші [Esc] на клавіатурі. Натисніть кнопку Введення (на ній зображена галочка зеленого кольору), щоб закінчити введення даних, — кнопки рядка формул зникнуть. Для завершення введення і переходу до іншої комірки скористайтеся клавішею [Enter]. За умовчанням програма Excel підтримує функцію автозавершення для введення даних в комірку. Якщо декілька початкових символів, введених в активну комірку, співпадають з символами, що знаходяться в будь-якій з комірок цього стовпця, то інша частина символів буде введена автоматично. У Excel проводиться автоматичне введення тільки тих записів, які містять текст або текст у поєднанні з числами. Записи, що повністю складаються з чисел, дат або часу, необхідно вводити вручну. У разі, коли введені числові значення не поміщаються в комірку із-за недостатньої ширини стовпця, замість них на екрані відображається декілька символів дієза (#). Проте, вміст такої комірки ви можете побачити в спливаючому вікні, встановивши на ній покажчик миші.

Редагування даних

Існує два способи зміни вмісту комірки. При введенні у вибрану комірку нового значення стара інформація замінюється тою, що вводиться. Це найпростіший спосіб замінити помилково введене числове значення (наприклад, 15 замість 17) або виправити рядок, що містить невелику кількість символів, або короткий текст. Якщо ж комірка містить громіздку формулу або довгий рядок символів, які необхідно лише трохи скоректувати, найкраще використовувати рядок формул. Для цього спочатку клацніть на комірку і встановіть курсор введення в рядок формул, а потім скористайтеся мишею або клавіатурою і внесіть правку. Перейти в режим редагування активної комірки дозволяє і функціональна клавіша [F2]. Ви можете також виконати подвійне клацання на комірці і внести зміни прямо в ній. Прийоми редагування вмісту комірки такі ж, як і в будь-якому текстовому редакторові: для виділення символів в комірці використовуються клавіші управління курсором, а для їх видалення - клавіші [Delete] і [Backspace]. Після закінчення редагування досить натиснути клавішу [Enter] або клацнути на кнопці Введення в рядку формул. Для видалення вмісту виділіть потрібну комірку, а потім натисніть клавішу [Delete] або клацніть на комірці правою кнопкою миші і в контекстному меню, що відкрилося, виберіть пункт Очистити вміст. Не слід викликати команду Видалити, оскільки при цьому комірки віддаляються з листа, а сусідні комірки зрушуються і займають їх місце.

Виділення комірок і діапазонів

В Excel завжди виділена рамкою принаймні одна комірка — активна. Комірка є найменшою структурною одиницею, яка може бути виділена. Група виділених комірок називається діапазоном. Для виділення діапазону комірок перемістіть курсор в першу комірку діапазону (переконайтесь, що покажчик має вид великого хреста, як при виборі активної комірки) і, утримуючи кнопку миші, перетягнете його в потрібному напрямі до останньої комірки, яку необхідно включити в діапазон, потім відпустіть кнопку. Цю операцію можна виконати і за допомогою клавіатури: слід виділити першу комірку, натиснути клавішу [Shift] а потім, утримуючи її, розширити виділений діапазон, використовуючи клавіші управління курсором. Для виділення одного стовпця (рядки) досить клацнути на його заголовку. Щоб виділити декілька суміжних стовпців (рядків), слід клацнути на першому стовпці(рядку) діапазону, що виділяється, а потім перетягнути покажчик через відповідні стовпці (рядки). Виділити робочий лист можна за допомогою клацання на сірому прямокутнику, що знаходиться на перетині заголовків рядків і стовпців.

Запитання:


1. Що таке електронні таблиці? Призначення електронних таблиць?

2. Що таке робоча книга і робочі листи?

3. Як іменуються комірки?

4. Які типи даних може зберігатися в осередках?

5. Як ввести формулу?

6. Яким чином можна оформити таблицю?


III. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

Під час пояснення нового матеріалу вчитель демонструє сказане в програмі Excel. Вчитель демонструє процес створення таблиці з прикладу (Продаж комп’юторів ) Учням ставиться завдання - повторити дії вчителя, створивши аналогічну таблицю.Створений документ зберегти в свою папку.


IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати, що таке електронні таблиці, Вміти вводити дані в комірки таблиці, записувати формули, оформляти таблиці. Додаткове завдання: познайомитися з математичними і текстовими формулами Excel .


V. ПИТАННЯ УЧНІВ.

Відповіді на питання учнів.


VI. ПІДСУМОК УРОКУ.

Підведення підсумку уроку. Виставлення оцінок. На уроці ми познайомилися з тим, що таке електронні таблиці. Навчилися вводити дані в таблиці, записувати формули, оформляти таблиці.