Обговорення користувача:Andrikevych ta

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Проектування БД. Створення структури таблиці БД. Типи даних в БД. Введення та редагування даних в БД.

Підготувала - Андрікевич Т.А.

КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ

ТЕМА УРОКУ. Проектування БД. Створення структури таблиці БД. Типи даних в БД. Введення та редагування даних в БД.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Ознайомити учнів із методикою проектування БД та способами створення структури БД. Навчити визначати типи даних в БД, вводити та редагувати дані у БД. Навчити опрацьовувати інформацію в БД, застосовувати це для розв’язування конкретних практичних задач.

Розвиваюча. Розвивати уміння працювати з БД та програмою СУБД, цілеспрямованість, логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати культуру користувача ПК .

ТИП УРОКУ: урок вивчення нового матеріалу.

ВИД УРОКУ: урок-лекція.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Програма СУБД.

НАГЛЯДНІСТЬ: Готові демонстраційні БД.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування:

1. Що таке база даних?

(База даних (БД) – це систематизоване сховище інформації певної предметної області. )

2. Що таке система управління базами даних?

(Система керування базами даних (СУБД) – це програма, призначена для організації зберігання, обробки й пошуку інформації в БД.)

3. Які ви знаєте типи баз даних (в залежності від типу даних)?

(Мережні, ієрархічні, реляційні.)

4. Основними об’єктами бази даних є: таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі.

5. Як створити «порожню» базу даних?

(Для цього виконуються такі дії:

– завантажити програму Ассеss'2000;

– у вікні запуску встановити перемикач «Новая база данных»;

– натиснути кнопку «ОК» — відкриється діалогове вікно «Файл новой базы данных»;

– у списку «Папка» вибрати папку для зберігання файлу БД;

– у полі «Имя файла» задати назву файлу (за мовчазною згодою кожному новому файлу присвоюється ім'я db1, db2 і т.д.)

– натиснути кнопку «Создать».)

ІIІ. Актуалізація теми уроку.

? 1. Як ви думаєте, чи потрібно регулярно та постійно опрацьовувати дані в БД? Чому?

? 2. На які два типи можна поділити людей, що працюють з БД?

? 3. Яка інформація може знаходитися в БД?

? 4. Що потрібно обміркувати людині перед створенням БД? Чому?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Робота з таблицями

Таблиці — це основний об’єкт для роботи з наповненою базою. Таблиці мають структуру та зміст.

Таблиці – основа БД, від них залежать всі інші об'єкти БД. Кожна таблиця складається із записів (рядків) та полів (стовпців). Робота з таблицями виконується у двох основних режимах: у режимі конструктора та режимі таблиці.

Створення таблиці може здійснюватися 3 способами:

1. Режим Конструктора. Використовують для створення структури таблиці.

2. За допомогою Майстра. У Microsoft Access також включений майстер баз даних, що дозволяє створювати найбільше часто використовувані типи баз даних Microsoft Access. Можна використовувати бази даних у тому виді, у якому вони були створені майстром, або на їхній основі створювати власні бази даних.

3. Шляхом введення даних. Користувач з клавіатури заповнює таблиці даними.

В Access є 9 типів полів:

Текстове поле — тип даних, що використовується для збереження звичайного неформатованого тексту обмеженого розміру (до 255 символів).

Поле Мемо — спеціальний тип даних для збереження великих обсягів тексту (до 32000 символів). Фізично текст не зберігається в полі. Він зберігається в іншому місці БД, а в полі зберігається покажчик на нього, але для користувача такий поділ непомітний.

Числове поле — використовується для зберігання чслових даних. У числове поле записують цілі числа та числа що можуть містити десяткову крапку і знак мінус.

Дата/час — тип даних для збереження календарних дат і поточного часу.

Грошове поле — тип даних для збереження грошових сум. Теоретично для їхнього запису можна було б користуватися і полями числового типу, але для грошових сум є деякі особливості (наприклад, пов'язані з правилами округлення), а для цього більш зручним є використання спеціального (а не числового) типу даних.

Лічильник — спеціальний тип даних для унікальних натуральних чисел з автоматичним наростанням. Природне використання — для порядкової нумерації записів.

Логічне поле — тип для збереження логічних даних (ці дані можуть приймати лише два значення, наприклад, «так» або «ні»).

Поле об’єкта OLE — спеціальний тип даних, призначений для збереження об'єктів (наприклад, мультимедійних), що вставляються впровадженням або зв'язуванням (технологія OLE). Реально, звичайно, такі об'єкти в таблиці не зберігаються. Як і у випадку полів Мемо, вони зберігаються в іншому місці внутрішньої структури файла БД, а в таблиці зберігаються лише покажчики на них (інакше робота з таблицями була б надзвичайно повільною).

Гіперпосилання — спеціальне поле для збереження адрес URL Web-об’єктів Internet. При "щиглику" на посиланні автоматично відбувається запуск броузера і відтворення об'єкта в його вікні.

Майстер підстановок — це не спеціальний тип даних. Це об’єкт, настроюванням якого можна автоматизувати введення даних в поле так, щоб не вводити їх в ручну, а вибирати із списку, що розкривається.

Ключове поле — це одне або декілька полів, які однозначно ідентифікують записи в таблиці.

Щоб встановити ключове поле, треба виконати наступні дії:

1. У режимі конструктора таблиць вибрати поле (або поля), які будуть використовуватися як ключові.

2. Вибрати команду Правка/Ключове поле або клацнути кнопку стандартної панелі інструментів (зображення ключа). Поряд із вибраним полем з’явиться піктограма ключа.

Види зв'язків між таблицями

СУБД Access є дозволяє створювати багатотабличні бази даних і зв’язувати таблиці між собою. Задавши зв'язки між таблицями, можна створити запити, форми і звіти для відображення відомостей, представлених в декількох таблицях. Між двома таблицями можуть існувати наступні зв'язки:

– один до одного — при такому типові зв'язку одному запису в першій таблиці відповідає лише один запис в іншій таблиці. В цьому випадку слід перевірити можливість розміщення всіх записів в одній таблиці. Відповідність записів встановлюється по полю, яке є первинним ключем в першій таблиці, і полю, званим зовнішнім ключем іншої таблиці;

– один до багатьох — в цьому випадку запис однієї таблиці може мати декілька погоджених з нею записів в іншій таблиці. При цьому кожен запис в другій таблиці узгоджується лише з одним записом в першій таблиці.

Наприклад, кожен покупець може купити декілька товарів, але кожен проданий товар має лише одного покупця. Поле, що містить первинний ключ нової таблиці, зв'язується із зовнішнім ключем старою. Значення в полі із зовнішнім ключем можуть повторюватися;

– багато до одного — будь-якому запису таблиці, зв'язок з якою ми розглядаємо, можуть відповідати декілька записів нової таблиці, але не навпаки. Фактично це відношення один до багатьом, що розглядається, в зворотному порядку. В цьому випадку ключове поле нової таблиці є зовнішнім ключем;

– багато до багатьох — кожному запису з однієї таблиці може відповідати будь-яка кількість записів в іншій таблиці і навпаки.

Наприклад, кожна людина може дзвонити з декількох телефонів. З іншого боку деякими телефонами можуть користуватися декілька чоловік. В цьому випадку поля, по яких встановлюється зв'язок, є зовнішніми ключами. Вони можуть містити значення, що повторюються.

Зв'язана таблиця — це таблиця, яка зберігається у файлі, що не належить відкритій базі даних, проте, є доступною з Microsoft Access. Користувач має можливість додавати, видаляти і змінювати записи в зв'язаній таблиці, але не може змінювати її структуру. Для забезпечення цілісності даних не можна довільно видаляти або змінювати зв'язані записи.

Схема даних

Для управління базою даних використовуються зв'язки між таблицями.

Якщо між таблицями бази даних зв'язку не були задані, відкриється діалогове вікно Додавання таблиці (Show Table). Виберіть у вікні необхідні таблиці і запити і натискуйте кнопку

Додати (Add).

Встановлення зв'язку між таблицями

Якщо ви хочете ввести нову таблицю у вікно Схема даних (Relationships) і встановити зв'язок між таблицями, то виконаєте наступні дії:

1. закрийте всі таблиці і форми;

2. у вікні бази даних виберіть команду Схема даних у меню Сервіс або натискуйте однойменну кнопку на панелі інструментів;

3. якщо у вікні Схема даних буде представлена яка-небудь інформація, то натискуйте спочатку кнопку Очистити макет а потім кнопку Так аби продовжити виконання наміченої операції;

4. у меню Зв'язки виберіть команду Додати таблицю або натискуйте однойменну кнопку на панелі інструментів;

5. у діалоговому вікні Додавання таблиці на вкладці Таблиці виділіть необхідну таблицю і натискуйте кнопку Додати або двічі клацніть ім'я цієї таблиці;

6. у вікні Схема даних відображуватиметься список полів вибраної таблиці з виділеним полем ключа;

7. у діалоговому вікні Додавання таблиці виділіть таблицю, з якою встановлюється взаємозв'язок і натискуйте кнопку Додати;

8. у вікні Схема даних перетягніть ключове поле із списку головної таблиці в список зв'язаної таблиці.

Для задання зв'язку можна перетягнути ім'я поля із списку полів таблиці і помістити його в інший список. При заданні зв'язку «один до багатьох» первинний ключ першої таблиці перетягують в таке ж поле в другій таблиці.

Повторення з учнями основного вивченого матеріалу на уроці.

V. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Вивчити конспект та відповідний параграф підручника.

Відбувається прощання вчителя та учнів - Урок завершено. Дякую за увагу, до побачення!!!