Лекція: Основні теоретичні відомості сіткового планування.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Мережеве планування - це одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства. Поряд з лінійними графіками та табличними розрахунками мережеві методи планування знаходять широке застосування при розробці перспективних планів та моделей створення складних виробничих систем та інших об'єктів довгострокового використання. Мережеві плани робіт підприємств по створенню нової конкурентноздатної продукції містять не тільки загальну тривалість всього комплексу проектно-виробничої та фінансово-економічної діяльності, але й тривалість та послідовність здійснення окремих процесів чи етапів, а також потреба необхідних економічних ресурсів.

Сутність мережевого планування

На відміну від лінійних графіків мережеве планування служить основою економічних і математичних розрахунків, графічних і аналітичних обчислень, організаційних і управлінських рішень, оперативних і стратегічних планів, що забезпечують не тільки зображення, а й моделювання, аналіз і оптимізацію проектів виконання складних технічних об'єктів і конструкторських розробок і т.д. Під мережевим плануванням прийнято розуміти графічне зображення певного комплексу виконуваних робіт, що відображає їх логічну послідовність, існуючу взаємозв'язок і плановану тривалість, і забезпечує подальшу оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів і комп'ютерної техніки з метою його використання для поточного управління ходом робіт. Мережева модель комплексу називається орієнтованим графом. Він представляє безліч з'єднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Мережеві моделі або графіки призначені для проектування складних виробничих об'єктів, економічних систем і всіляких робіт, що складаються з великої кількості різних елементів. Для простих робіт зазвичай використовуються лінійні або циклові графіки.

Застосування мережевих графіків

Мережеві графіки служать не тільки для планування різноманітних довгострокових робіт, але і їх координації між керівниками та виконавцями проектів, а також для визначення необхідних виробничих ресурсів та їх раціонального використання. Мережеве планування може успішно застосовуватися в різних сферах виробничої і підприємницької діяльності, таких, як:

 • виконання маркетингових досліджень;
 • проведення науково-дослідних робіт;
 • проектування дослідно-конструкторських розробок;
 • здійснення організаційно-технологічних проектів;
 • освоєння досвідченого і серійного виробництва продукції;
 • будівництво і монтаж промислових об'єктів;
 • ремонт і модернізація технологічного обладнання;
 • розробка бізнес-планів виробництва нових товарів;
 • реструктуризація діючого виробництва в умовах ринку;
 • підготовка і розстановка різних категорій персоналу;
 • управління інноваційною діяльністю підприємства і т.п.

Основні поняття мережевого графіка

Основними елементами мережевого графіка є: робота, подія, шлях.

Зображення планованого комплексу робіт

В основі мережевого моделювання лежить зображення планованого комплексу робіт у вигляді орієнтованого графа. Граф - це умовна схема, що складається із заданих точок (вершин), з'єднаних між собою певною системою ліній. Відрізки, що сполучають вершини, називаються ребрами (дугами) графа. Орієнтованим вважається такою граф, на якому стрілками вказані напрямки всіх його ребер, або дуг. Графи носять назву карт, лабіринтів, мереж і діаграм. Дослідження цих схем проводиться методами теорії, що отримала назву «теорії графів». Вона оперує такими поняттями, як шляху, контури і ін. Шлях - це послідовність дуг, або робіт, коли кінець кожного попереднього відрізка збігається з початком наступного. Контур означає такий кінцевий шлях, у якого початкова вершина або подія збігається з завершальним, кінцевим. Іншими словами, мережевий графік - це орієнтований граф без контурів, дуги, або ребра, якого мають одну або кілька числових характеристик. На графіку ребрами вважаються роботи, а вершинами - події.

Види робіт

Роботами називаються будь-які виробничі процеси чи інші дії, що призводять до досягнення певних результатів, подій. Роботою слід вважати і можливі очікування початку наступних процесів, пов'язане з перервами чи додатковими витратами часу. Робота-очікування вимагає зазвичай витрат робочого часу без використання ресурсів, наприклад, охолодження нагрітих заготовок, затвердіння бетону, природне «старіння »корпусних деталей і т.д. Крім дійсних робіт та робіт-очікувань, існують фіктивні роботи або залежності. фіктивні роботи вважається логічний зв'язок або залежність між якимись кінцевими процесами або подіями, що не вимагає витрат часу. На графіку фіктивна робота зображується пунктирною лінією.

 • Дійсна робота в прямому сенсі слова (наприклад - підготовка траси змагань), що вимагає витрат праці, матеріальних ресурсів і часу;
 • Очікування - робота не вимагає витрат праці і матеріальних ресурсів, але займає деякий час;
 • Фіктивна робота (Залежність) - зв'язок між двома або більше подіями, що не вимагає витрат праці, матеріальних ресурсів і часу, але вказує, що можливість початку однієї операції безпосередньо залежить від виконання іншою. Тривалість такої роботи = 0.

Будь-яка робота в мережі з'єднує дві події: попереднє (що є для неї початковим) і наступне за нею (кінцеве).

Види подій

Подіями вважаються кінцеві результати попередніх робіт. Подія фіксує факт виконання роботи, конкретизує процес планування, виключає можливість різного тлумачення підсумків виконання різних процесів і робіт. На відміну від роботи, як правило, має свою тривалість в часі, подія представляє тільки момент звершення планованого дії, наприклад, мета обрана, план складений, товар вироблений, продукція оплачена, гроші надійшли і т.д. Події бувають початковими або вихідними, кінцевими або завершальними, простими або складними, а також проміжними, попередніми або наступними і т.д.

 • Вихідне подія - початок виконання комплексу робіт;
 • Завершальне подія - кінцева подія, що означає досягнення кінцевої мети комплексу робіт;
 • Проміжне подія, як результат однієї або декількох робіт, що представляють можливість почати одну або кілька безпосередньо таких робіт. Тривалість проміжного події в часі завжди = 0.

Подія визначає стан, а не процес.

Шляхи

У всіх мережевих графіках важливим показником служить шлях, визначає послідовність робіт або подій, в якій кінцевий процес, або результат, однієї стадії збігається з початковим показником наступної за нею іншої фази. У будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів:

 • Повний шлях - початок якого збігається з вихідним подією мережі, а кінець - з завершальним, називається повним шляхом;
 • Шлях, що передує події - шлях від вихідної події мережі до даної події;
 • Шлях, наступний за подією - шлях, що з'єднує подію з завершальним подією;
 • Шлях між подіями i і j - шлях, що з'єднує будь-які дві події i і j, з яких ні одне не є вихідним або завершальним подією мережевого графіка;

Критичний шлях - шлях, який має найбільшу тривалість від вихідної події до завершального.