Конспект уроку: Текстовий процесор

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Дата уроку___________

Школа № _

Клас 10

Назва предмету Інформатика

Тема. Текстовий процесор

Урок №13

Тема уроку: Підготовка текстового документу до друку.

Мета уроку:

Освітня: Сформувати навички підготовки документ до друку та друкувати його. Перевіряти орфографію та граматику. Налагоджувати автоматичну перевірку правопису. Вставляти номери сторінок.

Виховна:

1.Формувати і підтримувати прагнення учнів до відкриття нового.

2.Cтимулювати інтерес учнів до інформатики за допомогою сучасних інформаційних технологій.

3.Забезпечити переживання учнями інтелектуальних емоцій в процесі перевірки орфографії та граматики, налагоджування автоматичної перевірки правопису, друку документу.

Розвиваюча: розвивати вміння перевірки орфографії, підготовки документу до друку, налагоджування автоматичної перевірки правопису.

Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок

Засоби навчання: комплект: комп’ютер+медіа-проектор, штори, мультимедійна дошка.

Тип уроку: комбінований.


План уроку:

1. Організаційний момент (1хв.)

2. Актуалізація опорних вмінь і навичок ( 4хв.)

3. Повідомлення теми та мети уроку (1хв.)

4. Мотивація діяльності ( 3хв.)

5. Формування навичок підготовки документу до друку ( 5хв.)

6. Підготовка документу до друку. Практична робота (6хв.)

7. Засоби перевірки орфографії та граматики у текстовому процесорі (6хв.)

8. Перевірка орфографії та граматики. Практична робота ( 6хв.)

9. Фізкульт-хвилинка (3 хв.)

10. Вставлення номерів сторінок. Практична робота (2хв.)

11. Домашнє завдання (1хв.)

12. Запитання для самоперевірки (3хв)

13. Підведення підсумків уроку. Рефлексія (4хв.)


Хід уроку:

1. Організаційний момент (1хв.)

2. Актуалізація опорних вмінь і навичок ( 4хв.)

Вчитель: А зараз ви відповісте на деякі питання, які дають вам змогу згадати матеріал зі шкільного курсу.

Як можна увійти в текстовий процесор?

Учень: Вхід у програму - редактор Microsoft Word можна здійснити різними способами.

• Натиснути кнопку Пуск, яка розташована у лівому нижньому куті, у системі Windows (за допомогою лівої кнопки миші або клавіатури), вибрати пункт Програми, а потім — Microsoft Word.

• Двічі натиснути мишею на ярлику Microsoft Word, який у більшості конфігурацій Windows розташовано на робочому столі. Після запуску редактора з'явиться вікно документа.

Вчитель: Добре, наступне питання:

Перед вами лежить додаток 1. Візьміть його і скажіть з яких елементів складається вікно програми – редактора?

Учні:

1. Рядок, котрий містить назву програми й документа та кнопки керування вікном програми;

2. Рядок меню;

3. Панель інструментів Стандартна;

4. Панель інструментів Форматування;

5. Лінійка;

6. Робоче поле документа;

7. Смуги прокручування і кнопки задання вигляду документа (лівий нижній кут);

8. Панель інструментів Малювання;

9. Рядок статусу, що містить деякі відомості про поточну сторінку документа.


ДОДАТОК 1

Dod1.jpg

Вчитель: Що називають Форматуванням тексту?

Учень: Форматувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу або який має деякий зразок.

Форматування виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд з пункту головного меню Формат. Вони дають змогу задати наступне:

1) стиль документа (Звичайний чи інший);

2) назва шрифту;

3) розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см);

4) вигляд шрифту(товстий (Ж), курсив (К), підкреслений (Ч);

5) вирівнювання рядків абзацу (до лівого краю, до центру, до правого краю, двобічне;

6) нумерований список;

7) маркований (позначений) список;

8) фрагмент у рамці повністю або частково;

9) заливку кольором вибраного фрагмента;

10) колір букв у вибраному фрагменті тексту.

11)Редагування тексту: виправлення помилок, додавання символів, таблиць, об’єктів.


3. Повідомлення теми та мети уроку (1хв.)

4. Мотивація діяльності ( 3хв.)

Вчитель. Матеріал сьогоднішнього уроку буде базуватись на тих знаннях, які ви отримали з предмету «Інформатика». Програма Microsoft Word являє собою могутній текстовий процесор, який використовується для створення і редагування документів, вставки і видалення тексту, а також створення графічних зображень. З його допомогою можуть бути створені друковані документи широкого спектру призначення: звіти, методичні матеріали, бланки, серійні листи і т.д. Програма є складовою частиною пакету сервісних програм Microsoft Office, створеного для задоволення різних професійних і інших запитів.

Основна мета даного лабораторного практикуму полягає в тому, щоб дати вам змогу перевірити свої знання по Microsoft Word, наскільки ви готові самостійно оформлювати наприклад реферати. Поряд з цим, не менше значення має те, що працюючи в MS Word, ви одночасно придбаєте досвід роботи за комп'ютером й опануєте прийоми і навички спілкування із сучасним програмним продуктом.


5. Формування навичок підготовки документу до друку ( 5хв.)

6. Підготовка документу до друку. Практична робота (6хв.)

1. стиль документа – 14пт

2. назва шрифту - Arial;

3. вигляд шрифту першого, другого і третього слів тексту відповідно - товстий (Ж), курсив (К), підкреслений (Ч)

4. вирівнювання рядків абзацу двобічне;

5. задати довільний нумерований список;

6. додати у заданому нумерованому списку маркований (позначений) список;

7. створити фрагмент у рамці повністю або частково;

8. заливку кольором вибраного фрагмента обрати червоною;

9. колір букв у вибраному фрагменті тексту обрати синій;

10. вставити зображення у текстовий документ.


7. Засоби перевірки орфографії та граматики у текстовому процесорі (6хв.)

Робота із додатковим теоретичним матеріалом.


8. Перевірка орфографії та граматики. Практична робота ( 6хв.)

Завдання: Раніше створений і редагований текст перевірити на орфографію та граматику.

Аналіз проведеної роботи


9. Фізкульт-хвилинка (3 хв.)

Вправи для розминки очей, м’язів шиї та рук.


10. Вставлення номерів сторінок. Практична робота (2хв.)

Завдання:

1. Вставити номери на усі сторінки.

2. Провести нумерацію сторінок, таким чином, щоб на першій сторінці вона була відсутня.


11. Домашнє завдання (1хв.)

12. Запитання для самоперевірки (3хв)

1. Яким чином можна завантажити ТП MS Word?

2. Як відкрити існуючий документ?

3. Як змінити мовну розкладку клавіатури?

4. Які існують режими подання документа на екрані?

5. Як переключитися з режиму вставки тексту до режиму його заміни і навпаки?

6. Як перевірити документ на наявність орфографічних помилок?

7. Як можна швидко замінити в тексті фрагмент, що повторюється декілька разів?

8. Як можна змінити встановлені поля?

9. Як можна змінити встановлений розмір паперу?

10. Як встановити потрібний масштаб? Який масштаб найбільш сприятливий для роботи з текстом?

11. Як зберегти набраний текст у файл?

12. Що робити при повідомленні про помилку у слові?

13. Якими клавішами і в яких випадках можна вилучити зайвий символ?


13. Підведення підсумків уроку. Рефлексія (4хв.)