«Призначення операційної системи 3.17»

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
(Перенаправлено з Електрона пошта)
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Електронна пошта в Internet. Електронна адреса. Створення та відправлення повідомлень. Адресна книга.

Мета

сформувати в учнів поняття про електронну пошту, електронну адресу, поштові стандарти, виховати всебічно розвинену особистість.

Обладнання

комп’ютер, підручник інформатики


Тип уроку

засвоєння нових знань.

Хід уроку

Організаційна частина

Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.


Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів.


Актуалізація опорних знань.

1. Чи можна переміщувати файли з одного комп’ютера на інший, використовуючи мережу Інтернет?

2. Як називається засіб, завдяки якому ви можете скопіювати інформацію на ваш комп’ютер?

3. Чи можливий доступ до мережі Інтернет через телефонну лінію?

4. Для чого призначені репітери?

5. Хто такі провайдери?

6. Що таке гіпертекст?

7. Яку систему ми називаємо World Wіde Web або скорочено WWW?Вивчення нового матеріалу.

Усім відома схема роботи звичайної пошти: відправник кидає листа до поштової скриньки, автомобіль доставляє його до поштового відділення разом з іншими листами при вибірці скриньок. З відділення відправника лист направляється транспортом до поштового відділення адресата, потім листоноша вкладає листа до індивідуальної поштової скриньки адресата і звідти той дістає кореспонденцію. Майже так само працює і електронна пошта. Аналогом листа у цьому разі є електронне повідомлення, аналогами поштових відділень – поштові сервери, а транспорту – комп’ютерна мережа. Зараз все популярнішою стає система електронної пошти.

Електрона пошта чи e-maіl (electronic mail) представляє собою один із способів зв’язку між людьми. Електрона пошта – обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом Internet (запишіть у зошити).

Історія виникнення

Електронна пошта виникла задовго до появи Інтернету. Вона розвивалася поступово, починаючи від можливості обміну повідомленнями між користувачами одного комп'ютера, потім у межах мережі комп'ютерів, що використовували однакові операційні системи, і, нарешті, були розроблені універсальні протоколи, сумісні з різними комп'ютерами та різними операційними системами.

Вперше можливість роботи багатьох користувачів на одному комп'ютері була продемонстрована у 1961 у Mассачусетському технологічному інституті, де була створена Сумісна система спільного часу (CTSS) [2]. Користувачі отримали можливість входити в систему комп'ютера IBM 7094[3] через віддалені телефонні термінали і зберігати свої дані на твердому диску. Виникла можливість обміну інформацією між користувачами, і в 1965 розпочала роботу перша електронна пошта.

Важливу роль у розвитку електронної пошти відіграла мережа ARPANET, попередник Інтернету. Переваги електронної пошти: лист в більшості випадків доставляється набагато швидше, ніж звичайною поштою;

- для відправки листа декільком адресатам не потрібно друкувати його в багатьох екземплярах, досить його надрукувати тільки один раз;

- легше переписати текст чи виправити помилки;

- зручно зберігати листи в файлі на диску.

Електронна пошта має свою основну функцію – виконання оперативного, дуже швидкого обміну електронними листами – текстовими повідомленнями між будь-якими двома користувачами Internet, в який би точці планети вони не знаходились. До додаткових переваг електронної пошти можна віднести: передачу звукових повідомлень, документів, креслень, фотографій, відеоматеріалів, доступ до наукових журналів, рекламу чи продаж різних товарів, забезпечення колективної діяльності.

Найновіші пакети електронної пошти по протоколам EFT (Electronic Funds Transfer – електронний перевід грошових засобів) і EDI (Electronic Data Interchange – електронний обмін даними) здійснюють практично миттєве листування по мережі грошей, рахунків і інших фінансових документів, забезпечених „електронним підписом” довірених осіб (запишіть у зошити).

Особливим поняттям електронної пошти є повідомлення. Під повідомленням розуміють текст, який передається по лініях в мережі від одного користувача до іншого (запишіть у зошити). Можна відправляти як текстові, так і війкові файли на розмір текстового повідомлення в мережі Internet накладається обмеження – розмір поштового повідомлення не повинен перевищувати 64 кілобайти. По відношеню до конкретного користувача повідомлення ділиться на вхідні і вихідні. Вхідні повідомлення – це повідомлення, яке отримується користувачем від інших користувачів. Вихідні повідомлення – це повідомлення, яке відсилає користувач іншим користувачам (запишітьу зошити). Для того, щоб ваш лист дійшов до адресата, необхідно, щоб він був оформлений відповідно до міжнародного стандарту і мав стандартизовану поштову електронну адресу. Загальноприйнятий формат повідомлення визначається документом „Standard for the Format of ARPA – Internet text messages”.

Повідомлення електронної пошти складається із заголовку, тіла і підпису відправника (запишіть у зошити). Відкрийте на своїх комп’ютерах електронну пошту.

Заголовок виглядає так:

From: поштова електронна адреса – від кого прийшло повідомлення.

To: поштова електронна адреса – кому адресовано.

Cc: поштова електронна адреса – кому ще адресовано.

Subject: тема повідомлення.

Date: дата і час відправки повідомлення.

Стрічки заголовку From і Date формуються, як правило, автоматично програмними засобами. Крім цих стрічок заголовка повідомлення може вміщувати і такі:

Message Id: ідентифікатор повідомлення, яке присвоюється йому поштовою машиною.

Reply to: звичайно, адреса абонента, якому ви відповідаєте на лист.

Тіло повідомлення – це направлений адресату текст (запишіть у зошити). В повідомленні крім основного тексту може бути включена і сигнатура (підпис) чи файл підпису. Сигнатура являє собою вміст сформульованого раніше користувачів текстового файла. Разом з повідомленням користувач може пересилати приєднані файли, які вміщують програмне забезпечення, графіку, електронні таблиці, відформотований документ, музику, відео. Адреса електронної пошти.

Повідомлення електронної пошти знаходить свого адресата за допомогою поштової адреси (E-mail). Ця адреса складається з двох частин, розділених значком @. Ліва частина адреси – це локальне ім’я користувача (ім’я поштової скриньки), а права частина – ім’я домену. Значок @ просто кажучи «собака», означає прийменник at («у, при»). Наприклад адресу Marina @ krok.net.ua можна прочитати буквально: скринька Marina у домені krok.net.ua. Виходячи з імені домена, можна відновити ім’я поштового серверу провайдера. Звичайно, воно утворюється додаванням через точку слова mail до імені домена, наприклад: mail.krok.net.ua.

Повідомлення, які посилаються користувачами потрапляють на спеціалізований комп’ютер мережі.Поштова електронна адреса, який містить серверну частину програми електронної пошти називається поштовим сервером (запишіть у зошити). Поштовий сервер забезпечує відправку всіх вихідних повідомлень по найбільш кращих маршрутах, а також прийом і збереження до прочитання всіх вхідних повідомлень всіх серверів які обслуговують користувачів. Вхідні повідомлення не зразу направляються по мереженим лініям зв’язку. Спочатку всі повідомлення попадають на читальному сервері мережі Internet. Тому говорять, що електронна пошта представляє собою ресурс, який представляється користувачам в автономному режимі. (запишіть у зошити) Поштова електронна адреса має різні формати. Найбільш вживана система формування адреси DNS (Domain Name System). (запишіть у зошити) В Internet основними протоколами електронної пошти є протокол SMTP і протокол POP (Post Office Protocol – протокол поштового відділення). (запишіть у зошити)


Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп’ютеріслід програмне забезпечення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові програми, які мають різні можливості і призначені для роботи в різних операційних системах. Широко застосовуються поштові програми Microsoft Exchange, Outlook Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Eudora, Exchange Mail тощо. Часто ці програми включають до складу ОС.


Робота з адресною книгою

Введення адрес електронної пошти істотно спрощується при використанні адресної книги. До речі, ця книга може зберігати не тільки адреси, а й іншу корисну інформацію, наприклад номери телефонів. До адресної книги, крім Outlook Express, можуть звертатися й інші Windows-додатки. Розглянемо основні операції з адресною книгою. Додавання запису до адресної книги Відкрийте адресну книгу натисканням на кнопку Адресная книга на панелі інструментів або вибором команди меню Сервис-Адресная книга. Клацніть по кнопці Создать на панелі інструментів і оберіть опції Создать контакт або виконайте команду меню Файл-Создать-Контакт. У діалог Свойства введіть дані про адресата. На вкладці Имя зазначте ім’я, по батькові, прізвище, адресу електронної пошти. Решту даних можете ввести на інших вкладках вікна. Після введення даних клацніть по кнопці ОК і поверніться до вікна Адресная книга.


Вставка адреси в повідомлення

Складаючи повідомлення. Ви можете вставити адресу безпосередньо з адресної книги. Для цього у вікні редагування клацніть по кнопці Кому. У відповідь буде відкрито діалог Выбрать получателей, у якому виділіть потрібного адресата (адресатів), клацніть по кнопці Кому і потім – по кнопці ОК. Названа адреса з’явиться у полі одержувача повідомлення. Аналогічно ви можете зазначити одержувачів копії повідомлення (клацання по кнопці Копия у вікні редагування).

Деякі пакети електронної пошти забезпечують користувача адресною книгою. Яка являється електронним аналогом звичайної записної книги, яка містить адреси і телефони рідних і знайомих. В цю книгу заносяться необхідні адреси і кожна адреса оснащується короткою назвою. Потім, при необхідності відіслати листа по якій-небудь адресі з адресної книги, достатньо замість повної адреси вказати окремий її елемент. Щоб направити повідомлення зразу ж по декільком адресам, можна сформувати список розсилки, перерахувавши в ньому адреси всіх отримувачів. Якщо є група адрес, по яким розсилка здійснюється постійно, то їх список можна записати на диск, а потім замість перерахування адрес тільки вказувати ім’я списку. Сформулювавши повідомлення вказавши його тему і адресу користувачів, користувач може його відіслати. Перед відправленням повідомлення в деяких поштових системах можна задати визначені режими його пересилки. Можна вказати пріоритет повідомлення – низький, стандартний, високий. Для роботи з повідомленнями електронної пошти рекомендовано використовувати редактор Beauty Mail (BML). (запишіть у зошити)

Програма BML призначена для підготовки, редагування, перегляду і відсилки листів в рамках теми електронної пошти RELKOM (Russian Electronic Comunication). Програма BML використовує ті ж каталоги і надстрокові файли, що й команда mail і не потребує тому ніякої додаткової настройки. До апаратної підтримки електронної пошти перш за все потрібно віднести персональний комп’ютер, потім людей з телефонним зв’язком (сотовим чи звичайним). Модем і наявність телефону необхідно для з’єднання з мережею Internet.

Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що e-mail являється найкращим засобом спілкування людей (хоч і для визначеного кола, тобто власників ПК).


  • Закріплення нового матеріалу.

Фронтальне опитування

1. Що таке електронна пошта і які її переваги?

2. Назвіть основну функцію електронної пошти?

3. які ви знаєте протоколи електронної пошти?

4. Що таке повідомлення?

5. Назвіть два типи повідомлень.

6. Що таке адресна книга?Домашнє завдання.

--Galya 12:02, 26 березня 2010 (UTC)Рудчук Галина